varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Trädlyckans förskola

Trädlyckans förskola ligger i centrala Varberg med skog, äng och ett vattentorn som angränsande miljö. Förskolan har tre avdelningar, en för barn mellan1-3 år och två för barn i mellan 3-5 år.

Den pedagogiska verksamheten utgår från förskolans läroplan där språk/matematik, naturvetenskap och teknik är viktiga inslag. Förskolan har en stor och härlig gård som ger möjligheter till mycket lek och spännande utforskande. Naturen runt förskolan används också i det dagliga lärandet.

Planeringen av verksamheten utgår alltid från barngruppen och barnens behov. Personalen vill tillsammans med barnen skapa en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. Genom dokumentation och foton följs och stimuleras barnens utveckling. Barnens initiativ och nyfikenhet tas tillvara.

Genom daglig kontakt med vårdnadshavarna när de hämtar och lämnar barnen och via en informationstavla i entrén, blogg och utvecklingssamtal har personalen ett gott samarbete med vårdnadshavarna.

Maten på Trädlyckans förskola kommer från Peder Skrivares skola tillagningskök. Frukost och mellanmål serveras också på förskolan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Trädlyckans förskola

Odengatan 1

432 31 Varberg 

ikon

Självservice & blanketter