Sök

Sunnanängs förskola

Sunnanängs förskola ligger mitt i Tvååkers samhälle, ca 15 km sydost om Varberg. På Sunnanängs förskola finns 6 avdelningar, 4 för barn i åldern 1-4 år och 2 avdelningar för barn i åldern 4-6 år.

Förskolan är en av kommunens största och ligger placerad i två hus. Det ena huset är Centralskolan, en f.d. lågstadieskola byggd i två plan. Skolgården finns kvar och delar av den intilliggande skogen har inhägnats för att stimulera barnen till olika rörelselekar.

Personalen på Sunnanängs förskola arbetar för att skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Hänsyn tas till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planering av det dagliga arbetet där barnen får pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra. Alla barn ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

Förskolan arbetar med de fyra lärandeområdena: Språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Personalen dokumenterar lärandet genom att intervjua och fotografera barnen. Både barn och vårdnadshavare får ta del av dokumentationen. Genom arbetet med dokumentation kan vi hjälpa barnen att reflektera över sin egen utveckling.

Sunnanängs förskola har som mål att ge varje barn en trygg, positiv utmanande och inbjudande pedagogisk lärandemiljö.

På förskolan lagas frukost och mellanmål samt sallader och övriga grönsaker. Lunchen tillagas på Storegården.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Sunnanängs förskola

Skolvägen 5

432 78 Tvååker

ikon

Självservice & blanketter