Sök

Spannarps förskola

Spannarps förskola ligger i utkanten av det lilla samhället Himle, ca en mil sydost om Varberg. Här råder en gemytlig atmosfär med stor gemenskap. Närheten till naturen, med både skog och bondgårdar, stimulerar och inbjuder till mycket lek och aktiviteter utomhus.

På förskolan finns två avdelningar, Smulan för barn mellan 1-3 år och Skorpan för barn mellan 3-5 år.

På Spannarps förskola är fokus på att arbeta med värdegrundsfrågor. Förskolans personal strävar efter att alla barn ska vistas i en trygg och lugn miljö som stimulerar till lek och utveckling. Respekten för varandra och miljön är viktig. Förskolan arbetar aktivt med att föräldrar, barn och pedagoger ska känna förtroende för varandra.

På förskolan främjas barnets kreativitet, nyfikenhet och lust att lära genom att förskolan erbjuder en stimulerande miljö med olika aktiviteter och material som tillgodoser varje barns behov. Barnets språkutveckling arbetar vi med kontinuerligt. Detta sker på olika vis, dels genom att samtala med barnen och dels genom mer strukturerat arbete som t ex rim och ramsor, alfabetsspel och läs- och skrivlekar. Vi sätter stort värde på den fria leken.

Barnet ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Detta sker exempelvis genom att göra barnen delaktiga rutinsituationer såsom dukning och samlingar. Tillsammans bestämmer också barn och personal gemensamma trivselregler.

Stor vikt läggs vid den pedagogiska dokumentationen av varje barn. Detta görs med hjälp av digitalkamera som används flitigt varje dag. I förskolans hallar finns en digital fotoram med bildspel och även ett dagboksblad där vi berättar vad vi gjort. Alla barn har en egen portfolio med bilder och berättelser som de har tillgång till för att kunna följa sin egen utveckling. När barnet slutar på förskolan får de med sig sin portfolio och alla digitala bilder på en cd-rom skiva.

För att barn och vårdnadshavare ska trivas på Spannarps förskola och för att varje barn ska ges möjligheten att utvecklas efter sina förutsättningar arbetar förskolan i nära samarbete med vårdnadshavarna genom utvecklingssamtal, föräldramöten och inte minst den dagliga kontakten som högt värdesätts. Vårdnadshavarna känner barnen bäst och kan ge personalen information om hur personalen på bästa sätt bemöter ditt barn. Utvecklingssamtal genomförs på vårterminen med vårdnadshavare. Utifrån samtalet upprättas ett underlag för förskolans utvecklingsplan. Vid behov har vi även utvecklingssamtal under hösten. Förskolan samarbetar också med barnpsykolog, specialpedagog och talpedagog.

Personalen på förskolan arbetar tillsammans med kökspersonalen aktivt för en sund och god kosthållning. Barnen och personalen äter efter tallriksmodellen och maten introduceras på ett intressant sätt för att göra barnen nyfikna på att provsmaka det mesta.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Spannarps förskola

Himlevägen 34

432 77 Tvååker

ikon

Självservice & blanketter