Sök

Söderlyckans förskola

Välkommen till Söderlyckans förskola! På förskolan finns de tre avdelningarna Gläntan för barn i åldrarna 1-3 år, Ängen för barn i åldrarna 3-6 år och Lyckan för barn i åldrarna 1-6 år.

Lyckan är en resursavdelning där några av platserna är planerade för barn i behov av särskilt stöd. Barngruppen har färre barn och pedagogerna har goda kunskaper och erfarenheter av att möta barn i behov av särskilt stöd.

Om förskolan

Projekterande arbetssätt

På Söderlyckan har vi ett projekterande arbetssätt vilket innebär att vi arbetar undersökande och utforskande. Vi låter barnens intresse, nyfikenhet och behov påverka innehållet i utbildningen. På så vis får barnen möjlighet att vara aktiva och kommunikativa i lärprocesserna. Pedgogernas roll är att vara medforskare och att tro på det kompetenta barnets lust och nyfikenhet att utforska omvärlden, det vill säga söka kunskap tillsammans med barnen.

Vi vill skapa möten och förutsättningar för barnen att utveckla kunskap genom olika uttrycksformer som t.ex. lek, skapande, rörelse, musik, dans, drama och digitala verktyg. Hos oss ska fantasi, estetik och skapande vara lärprocesser som är grunden för vårt arbetssätt.

Pararbete

På Söderlyckan arbetar vi i par måndagar till torsdagar mellan klockan 9 och 12. Då är alla barnen uppdelade i mindre grupper med två pedagoger i varje grupp. Paren dokumenterar gruppens arbete under veckan och mailar projektdokumentation till vårdnadshavarna.

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Förskolans lärmiljö är mer än bara den fysiska miljön. Värdegrund, förhållningssätt och pedagogiskt ledarskap präglar verksamheten. Barnens intressen, behov och avdelningens olika projekt ligger till grund för hur den fysiska lärmiljön förändras. Nyfikenheten lockar barnen att använda alla sina sinnen. Hos oss finns det möjligheter till många spännande upplevelser. Vi har en stimulerande utemiljö som inbjuder till lek och lärande och i Påskbergsskogen har vi flera smultronställen vi ofta besöker.

 

 

 

 

 

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

Välkommen att besöka Söderlyckans förskola

Du är välkomna att kontakta oss och boka ett besök för att få mer information om Söderlyckans förskola så vi kan ta emot ditt barn på bästa sätt.

Avdelning Gläntan

På avdelning Gläntan finns de yngsta barnen 1-3 år. Just nu finns det 11 barn och 4 pedagoger på avdelningen.

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Gläntan erbjuder barnen en varierande och lärande miljö som kontinuerligt förändras efter barnens intressen och behov. Vi ger barnen tillfälle att utvecklas genom olika upplevelser och uttryckssätt som t.ex. språk-sång, rytmik och rörelse.

Inflytande och delaktighet

Vi lägger stor vikt på att barnen ska bli självständiga individer och att de får pröva på utifrån sina egna förmågor. Vi lyssnar in och observerar barnen för att ge dem ökat inflytande i vår verksamhet.

Just nu

Temat för detta läsår är Orsak-Verkan. De två grupperna på Gläntan heter Äventyrarna och Solstrålarna.

Avdelning Lyckan

Avdelning Lyckan är en resursavdelning där några av platserna är planerade för barn i behov av särskilt stöd. I nuläget har vi 14 barn i barngruppen och fyra pedagoger som arbetar på Lyckan. Pedagogerna har goda kunskaper och erfarenheter av att möta barn i behov av särskilt stöd.

Inkludering, inflytande och delaktighet

Vi har ett inkluderande arbetssätt där alla barn är delaktiga utifrån sin egen förmåga. Vi har ett öppet klimat på Lyckan där alla våra olikheter är berikande. Vi anser att det är viktigt att varje barn ska få så stort inflytande som möjligt och vi använder oss av olika metoder som exempelvis AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) för att möjliggöra det.

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Lyckan är en avdelning där vi lägger stort fokus på att erbjuda barnen en varierad miljö där de får möjlighet att lära genom upplevelser och genom att få pröva många olika uttryckssätt. Barnen har inflytande över verksamheten och vår lärmiljö.

Just nu

I vår arbetar vi med tema orsak-verkan där vi tar vara på barnens intresse och bygger vidare på det.

De två grupperna på Lyckan heter Stjärnorna och Solstrålarna.

Avdelning Ängen

På avdelningen Ängen är barnen 3-5 år. Just nu finns det 24 barn och 4 pedagoger på avdelningen. 

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Miljön ska vara tilltalande och tillgänglig för att skapa utmaningar och upplevelser. Barnen får möjlighet att pröva/utforska olika material och delta i gemensamma aktiviteter och lekar. Detta innebär att lärmiljön både inne och utomhus är föränderlig för att på så vis följa barnens intressen och gruppernas projekt.

Inflytande och delaktighet

Vi stävar efter att möta varje barn utifrån deras förmågor och intressen. Vi vill ta vara på barnens egna tankar för att bli medforskare i deras utforskande och lärande/lek.

Just nu

Vi erbjuder olika aktiviteter som lek, motorik, dans, bokläsning och skapande i olika former. Barnen vill gärna utforska vår härliga närmiljö och varje vecka går vi på utflykt. Vi arbetar med tema orsak-verkan.

De två grupperna på avdelningen heter Ängen 1 och Ängen 2.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Söderlyckans förskola

Söderlyckevägen 2
432 50 Varberg

ikon

Självservice & blanketter