Sök

Skällinge förskola

Skällinge förskola är nybyggd med två avdelningar och hopbyggd med skolan. Samarbetet mellan förskola och skola är mycket bra och övergången sker automatiskt.

Avdelningen för de yngre barnen heter Bryggan och för de äldre Båten. Båten har också en 5-årsgrupp som har ett intensifierat arbete med skolan.

Man försöker hela tiden skapa utmanande och intressanta miljöer för barnen som ska stimulera deras utveckling och lärande. Man använder mycket material som inspirerar barnens fantasi och kreativitet – inte färdiga lekmaterial i så stor utsträckning.

Undervisningen sker utifrån läroplanens mål och leken används som ett verktyg i förskolans undervisning. Dokumenterar gör man digitalt. Dokumentationen av undervisning, verksamhet och barnens utveckling och lärande samt aktionsforskningen som bedrivs ger förutsättningen för ständigt förbättrad verksamhet.

Personal och barn arbetar tillsammans med digitala verktyg och lär sig programmera, använda olika appar, hitta information, fotografera, spela in mm.

Välkommen till Skällinge förskola.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Förskolechef

ikon

Självservice & blanketter