Sök

Sjöbodens förskola

På Sjöbodens förskolan går ca 30 barn fördelade på två avdelningar. På avdelning Maneten är barnen 3- 6 år och på avdelning Plankton är barnen 1- 3 år.

 

  • Läroplanen betonar att barns utveckling och lärande bygger på vad barnet kan, vet och har erfarenhet av.
  • Vi vet att barn har sitt eget sätt att vara, tänka, att lära och att alla har en egen livshistoria. Barn är olika och vi vill bemöta varje barn och se deras kompetenser.
  • Alla barn ska vistas i en trygg och inspirerande miljö som stimulerar till lek och utveckling.
  • Vi ser barnens lek som viktig för att i leken utvecklas barnen och får möjlighet att lära sig samarbete.
  • Vi främjar barnets språkutveckling genom bland annat sång, rim, ramsor, högläsning och i den dagliga samvaron med barnen.
  • Vi möter barnens kreativitet genom en stimulerande miljö, där skapande, drama och rörelse ingår.
  • Utevistelsen är en stor del av vår verksamhet. Vi utforskar miljön tillsammans med barnen eftersom vi vet att barn lär sig genom upplevelser.
  • Vi dokumenterar vår verksamhet och utvärderar kontinuerligt för att säkerställa vår kvalité i verksamheten.
  • Vi har regelbundet utvecklingssamtal och föräldramöten.


När du som förälder ska välja förskola till ditt barn, är du välkommen att besöka oss.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Sjöbodens förskola

Agnvägen 2

432 74 Träslövsläge

Plankton 072-172 76 15

Maneten 072-172 76 16

Förskolechef

Caroline Josander

073-329 92 21

caroline.josander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter