varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Sjöbodens förskola

På Sjöbodens förskolan går ca 30 barn fördelade på två avdelningar. På avdelning Maneten är barnen 3- 6 år och på avdelning Plankton är barnen 1- 3 år.

 

  • Läroplanen betonar att barns utveckling och lärande bygger på vad barnet kan, vet och har erfarenhet av.
  • Vi vet att barn har sitt eget sätt att vara, tänka, att lära och att alla har en egen livshistoria. Barn är olika och vi vill bemöta varje barn och se deras kompetenser.
  • Alla barn ska vistas i en trygg och inspirerande miljö som stimulerar till lek och utveckling.
  • Vi ser barnens lek som viktig för att i leken utvecklas barnen och får möjlighet att lära sig samarbete.
  • Vi främjar barnets språkutveckling genom bland annat sång, rim, ramsor, högläsning och i den dagliga samvaron med barnen.
  • Vi möter barnens kreativitet genom en stimulerande miljö, där skapande, drama och rörelse ingår.
  • Utevistelsen är en stor del av vår verksamhet. Vi utforskar miljön tillsammans med barnen eftersom vi vet att barn lär sig genom upplevelser.
  • Vi dokumenterar vår verksamhet och utvärderar kontinuerligt för att säkerställa vår kvalité i verksamheten.
  • Vi har regelbundet utvecklingssamtal och föräldramöten.


När du som förälder ska välja förskola till ditt barn, är du välkommen att besöka oss.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Sjöbodens förskola

Agnvägen 2

432 74 Träslövsläge

ikon

Självservice & blanketter