varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Sibbarps förskola

Sibbarps förskola ligger i det lilla samhället Sibbarp, någon mil sydöst om Varberg. Förskola ligger bredvid Sibbarps skola. På förskolan finns de två hemvisterna Eken och Tallen men de arbetar ihop som en avdelning.

Förskolan ligger med skog och natur alldeles inpå knutarna. Läget ger många möjligheter att ta del av det som erbjuds i närområdet. Bland annat besöks skogsängen Ryssdalen och den fantastiska Äventyrsskogen.

Den pedagogiska verksamheten utgår från barnet och barnets behov och erfarenheter. Förskolans målsättning är att i en trygg miljö - såväl ute som inne - skapa goda förutsättningar för barnens lust att lära. Verksamheten planeras utifrån barnets nyfikenhet och intresse. Rim, ramsor, sång, musik, bild, drama och rörelse stimulerar alla barnets sinnen. Det tillsammans med en väl genomtänkt pedagogisk miljö borgar för att barnets egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande får det utrymme förskolans läroplan föreskriver.

Förskolan har tillgång till skolans gymnastiksal varje vecka. Växelvis går de större och mindre barnen dit för att hoppa, skutta, klättra och leka. Där tränas motorik, samarbete, kroppsuppfattning och rumsuppfattning. I närområdet ligger Äventyrsskogen, den besöker pedagoger och barn en gång i veckan och utövar äventyrspedagogik.

På förskola arbetar barn och personal tillsammans för att skapa en atmosfär av trygghet och harmoni. Ömsesidig respekt för varandra bidrar till att både barn och personal känner sig omtyckta och trygga. Vistelsen på förskolan ska vara trygg, rolig och stimulerande. Personalen observerar, utvärderar och dokumenterar regelbundet det som händer barnet i förskolan. Här uppmärksammas de färdigheter barnet förvärvat under sin tid på förskolan. Detta används som underlag i förskolans utvecklingssamtal med vårdnadhavare. Förskolan har ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Genom samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan kan förskolan komplettera hemmet och ge goda förutsättningar för ett fortsatt livslångt lärande.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag mellan kl. 06.15 - 18.15  (max 12 timmar).

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Sibbarps förskola

Ryssdalsvägen 5

432 77 Tvååker

ikon

Självservice & blanketter