Sök

Rundgårdens förskola

Rundgården är en mångkulturell förskola med åldersindelade barngrupper, fördelade på 7 grupper. Förskolan ligger på Sörse med omedelbar närhet till Mariedalsskolan och skogen.

Förskolan arbetar projektinriktat, vilket innebär att barnens intressen och nyfikenhet är i fokus för lärande, och utifrån barnens intressen skapar vi verksamheten. Förskolan vill erbjuda lärmiljöer som stimulerar och utmanar barnens undersökande och lärande och där barnen kan vara självständiga. Barnen är indelade i mindre grupper för att pedagogerna ska kunna följa deras intressen, behov och utveckling.

Förskolan är med i skolverkets Levande läsning, för att stimulera och utveckla språket.

Vårdnadshavarna får inblick i verksamheten genom att pedagogerna skickar hem dokumentation varje vecka från de olika projekten som pågår

Du är välkommen att besöka vår förskola, titta på verksamheten och möta någon av pedagogerna.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Rundgårdens förskola

Mentorsvägen 4

432 50 Varberg

ikon

Självservice & blanketter