Sök

Rolfstorps förskola

Hösten 2017 står en helt ny förskola färdig i Rolfstorp. Den är byggd som två större enheter som sedan delas i ytterligare två vardera under största delen av dagen. Personalen arbetar i par i varje sådan mindre grupp.

Personalen arbetar Reggio Emilia inspirerat. Förhållningssättet bygger på barnens delaktighet och personalens nyfikenhet på barnen. Tillsammans beforskar man omgivningen och lär tillsammans. Man använder inte så mycket färdigproducerat material utan istället saker som stimulerar barnens fantasi och kreativitet. Miljöerna är viktiga och ska inspirera barnen och också tydligt visa barnen vad som ska hända där. Personalen observerar barnen för att kunna skapa miljöer utifrån barnens intressen och behov. Naturen och gården är delar av miljöerna.

Vid den pedagogiska undervisningen i förskolan används hela tiden leken som ett verktyg för barnens lärande.

Via aktionsforskning och dokumentation följer man utvecklingen och kan hela tiden förbättra verksamheten. Dokumentationen sker med digitala verktyg. Tillsammans med barnen tränar man programmering och användandet av olika digitala redskap.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter