Sök

Ramstorps förskola

Ramstorps förskola ligger i centrala Veddige, i en lantlig miljö med närhet till skog, simhall, ishall och bibliotek. Förskolan har två avdelningar, Pyret för barn 1-3 år och Polarn för barn 3-6 år.

På förskolan finns en gård som inbjuder till skapande och konstruktiv lek. Här finns det bl.a. vattenlek, pulkabacke, motorikbana, brädor, däck och redskap som kan användas till grovmotorisk lek och aktivitet. På gården finns buskar och träd, som gör att barnen hittar små ”kryp-in” och inspireras till kojbygge.

På ett lekfullt sätt genomsyrar skriftspråket och matematiken verksamheten, både i lek och aktiviteter. Bland annat finns en skrivhörna med dator. Personal och barn arbetar också med naturvetenskap och teknik där barnens nyfikenhet och experimentlust får stå i fokus. Barnens lek uppmuntras genom att ge leken tid, utrymme och inspirerande material. Barnen får också tillfällen att reflektera över vad de upplever under sin tid i förskolan.

Personalen är lyhörda och har ett medvetet förhållningssätt till barns utveckling och lärande. Ditt barn ses som kompetent och får därför lösa vardagsproblem på egen hand, under överinseende av personalen. Personal och barn arbetar tillsammans med empati utifrån frågeställningarna ”hur barn blir goda kompisar” och ”hur olika barn kan känna sig i olika situationer”. Barnen har inflytande i det som sker på förskolan och de medvetandegörs om sitt eget lärande. Personalen dokumenterar barnens vardag och utveckling med hjälp av foto, teckningar och samtal.

Maten på Ramstorps förskola tillagas på Vidhögeskolan. Barnen har fruktstund på förmiddagen och efter lunch.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Ramstorps förskola

Pilvägen 1

432 66 Veddige

ikon

Självservice & blanketter