Sök

Ramlyckans förskola

Ramlyckans förskola ligger nära området Äckregården, centralt i Varberg. Förskolan har närhet till skog och äng och består av två avdelningar, Larven 1-3 år och Grodan 3-5 år.

Förskolans personal arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98). Barnen ses som kompetenta, tänkande och unika människor med eget värde.  För oss innebär det att visa respekt för alla barn och att möta dem där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll. 

Förskolan inriktar sig särskilt på att uppmuntra och utveckla barnens lek eftersom de i leken lär sig viktiga delar såsom kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration mm.  

Förskolans prioriterade utvecklingsområden är att:

  • Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
  • Förskolans arbetsformer ska utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas.
  • Förskolans lärandemiljöskall utformas så att varje barn får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande


Maten som serveras på Ramlyckans förskola tillagas tillagningsköket på Södertull.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Ramlyckans förskola

Egils gränd 2

432 31 Varberg

ikon

Självservice & blanketter