varningsikon

2020-06-05

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Nedregårdens förskola

Nedregårdens förskola ligger i centrala Varberg. På förskolan finns de tre avdelningarna Solen, Månen och Stjärnan. Avdelning Stjärnan är en allergianpassad avdelning. 

Nedregårdens övergripande pedagogiska målsättningar är:

• Att arbeta med digitalt lärande.
Att skapa en trygg, trivsam och stimulerande miljö för barn och personal.
•Att barnen ska komma till förskolan med spänning och glädje och få en positiv och upplevelserik tid.
•Att genom medveten rörelseträning ge barnen goda förutsättningar för lärande och för att få en god kroppsuppfattning och kunna behärska sin kropp.
•Att genom lek skapa förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
•Att på ett lustfyllt sätt föra in matematik i vardagen.
•Att hjälpa våra barn till ett vettigt miljötänkande.

Avdelning Stjärnan

Stjärnans avdelning tar emot barn med allergier, barn som är extra infektionskänsliga eller barn som av annan anledning har behov av att vara i en mindre barngrupp.
På avdelningen finns en kunniga pedagoger med lång erfarenhet och mycket kunskap om barnallergier och medicinering. Det finns väl inarbetade rutiner för att varje barn ska få en trygg tillvaro i en sanerad miljö. Barngruppen är mindre än inom ordinarie förskoleverksamhet och personaltätheten högre. Mat och livsmedel hanteras med extra noggrannhet och anpassningar av kosten görs utifrån barnens behov.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Nedregårdens förskola

Ploggatan 4

432 37 Varberg

ikon

Självservice & blanketter