Sök

Lindbergs förskola

Lindbergs förskola ligger naturskönt i det lilla samhället Lindberg, ca en mil norr om Varberg. Förskolan har fem avdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskolan har en hälsoprofil. Barnen vistas ute stora delar av dagen och förskolan erbjuder mat och mellanmål som är hälsosamma.

Lindbergs förskola finns i två byggnader som ligger alldeles bredvid varandra och har en gemensam gård. På gården finns genomtänkta pedagogiska ytor som gränsar till naturen och till Lindbergs skola.

Förskolan arbetar utifrån barnens egen lek som grunden för det livslånga lärandet. Förskolan strävar efter att miljön ska vara utvecklande och lärorik. Vidare arbetar förskolan för ett bra samarbete med vårdnadshavarna så att trygghet och delaktighet i barnens vardag skapas.

Förskolan arbetar för att:

  • varje barn känner trygghet och glädje i gruppen med både barn och vuxna
  • varje barn utvecklar en grundläggande tro på sin förmåga • varje utvecklar sin empatiska förmåga, hänsynstagande och respekt gentemot varandra
  • varje barn får insikt i alla människors lika värde samt förmågan att se olikheter som en tillgång
  • varje barn utvecklar sin förmåga att leka tillsammans med andra barn i större och mindre grupper
  • varje barn utvecklar sin fantasi, kreativitet, nyfikenhet och lust att lära
  • varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera
  • varje barn känner delaktighet och inflytande
  • varje barn får en förståelse för sin och andras hälsa för att kunna värna om denna

På Lindbergs förskola serveras lunch som lagas från grunden av kock på Lindbergs skola.

Lindbergs förskolas webbplats

Lindbergs förskolalänk till annan webbplats har en egen webbplats där du kan hitta mer information om förskolan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Lindbergs förskola

432 92 Varberg

ikon

Självservice & blanketter