Sök

Karlbergs förskola

Karlbergs förskola ligger i centrala Varberg, granne med Furubergsskogen och skolan. Förskolan består av två avdelningar Gullvivan och Tussilagon för barn i åldern 1-6 år. Avdelningarna har ett nära samarbete med varandra under dagen.

Förskolans pedagoger arbetar utifrån förskolans läroplan. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där trygghet, utveckling och lärande bildar en helhet.

Verksamheten ska vara rolig, inspirerande och lärorik för alla barnen som deltar. Vi uppmuntrar barnens lek genom att leken får utrymme, tid och inspirerande material. Stor vikt läggs vid lärmiljöerna och barns inflytande. Barnen ska känna att de är delaktiga och att de är med och påverkar verksamheten och dess innehåll.

Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Ni är varmt välkomna att besöka oss.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30 (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Karlbergs förskola

Engelbrektsgatan 117

432 36 Varberg

Självservice & blanketter