Sök

Göthriks förskola

Vår målsättning med förskolan är:

  • Att barnen ska få vistas i en trygg, kreativ, lärorik och spännande miljö. Vi vill lägga grunden för lusten att vilja lära. Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärarnde står i fokus.
  • Vår målsättning är även att få ett gott samarbete med föräldrar, så att varje barn ska få den bästa chansen att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.  
  • Vår verksamhet grundar sig i Lpfö 98 och Varbergs kommuns riktlinjer för barnomsorgen.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Göthriks förskola

Hunnestad Öster 65B

432 91 Varberg

 

ikon

Självservice & blanketter