Sök

Ekebo förskola

Ekebo förskola har två avdelningar för barn i åldrarna 1–3 år och 3-6 år.  

På Ekebo förskola har vi inrett förskolan på ett för barnen stimulerande sätt. Vi lägger stor vikt vid att ha allt material tillgängligt på ett inbjudande och åskådligt sätt. Vårt arbetssätt är inspirerat av förskolor i Reggio Emilia, Italien.

För att få vetgiriga och nyfikna barn söker vi tillsammans svaren på barnens frågor. Eftersom man enligt läroplanen ska utgå från barnens intressen, kan våra gruppindelningar variera från tema till tema, antingen intressegrupp eller åldersgrupp.

 Vi eftersträvar även god föräldrasamverkan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Ekebo förskola

Ekarevägen 8

432 91 Varberg

070-815 69 93

Förskolechef

Thomas Grähs

076-610 75 33

thomas.grahs@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter