Sök

Bumerangens förskola

Bumerangens förskola har sex avdelningar, fördelade på två plan. Vi har eget tillagningskök där barnen kan följa hur maten lagas från grunden, känna dofter och vara delaktiga i på olika sätt.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan, Lpfö. Läroplanen ligger till grund för vårt värdegrundsarbete, utveckling och lärande och delaktighet och inflytande.

För oss på Bumerangen är det viktigt att både barn och föräldrar känner sig trygga. Barns glädje och nyfikenhet är grunden i ett livslångt lärande. Detta tas tillvara genom att tillsammans med pedagoger möta nya utmaningar och utforska miljöerna.

Vi skapar tillsammans med barnen miljöer både ute och inne som gynnar leken och därmed barnens lärande. Vi tar till oss ny forskning och använder vår erfarenhet på bästa möjliga sätt.

Välkommen till oss!

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Bumerangens förskola

Gödestadsvägen 21

432 33 Varberg

ikon

Självservice & blanketter