Sök

Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola ligger i centrala Varberg med närhet till skog, strand och hav. På förskolan finns tre avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-4 år och en avdelning för barn mellan 4-5 år.

Från och med hösten 2018 kommer verksamheten på Bullerbyns förskola att flyttas till nybyggda Bumerangens förskola på Gödestadsvägen 21. Ansökningar inför hösten ska därför göras till Bumerangens förskola.

På Bullerbyns förskola erbjuds barnen en utvecklande förskoleverksamhet med lärande och lek i en kreativ miljö. I den pedagogiska verksamheten är ofta naturen utgångspunkten och närheten till skogen och stranden utnyttjas. Förskolans gård är nyrenoverad, stor och lekvänlig. Den stora, varierade ytan medger lek mellan barn från olika avdelningar och är en naturlig samlingsplats för alla barn. Personalen tar till vara på miljön både ute och inne för att stödja barnens utveckling.

I den pedagogiska verksamheten står projekt och teman i centrum. Projekt och teman planeras utifrån aktuella barngrupper och deras behov av utmaningar. Arbete utgår från förskolans läroplan och personalen är angelägna om lärande inom många olika områden. Målen kring språk och matematik finns alltid med i planeringen av verksamheten. På ett lekfullt och inspirerande sätt arbetar personalen tillsammans med barnen med det skrivna ordet och vill ge barnen en språkstimulerande miljö.

Värdegrunden i läroplanen är viktig. Barnen ska lära sig av varandra, oss vuxna och därigenom utvecklas till hänsynsfulla och samarbetande individer. För att dokumentera barnens tid på förskolan har varje barn en portfolio. Genom portfolion kan barnen se sitt eget lärande.

Förskolan är Grön Flagg certifierade. Grön Flagg delas ut tillförskolor och skolor som aktivt arbetar med hållbar utveckling i den pedagogiska verksamheten och den dagliga driften.

Vårdnadshavarna är alltid välkomna till förskolan och ett gott sammarbete mellan förskola och vårdnadshavarna är av stor vikt för personalen. På förskolan finns ett föräldrasamråd där vårdnadshavare bidrar med idéer och kunskap.

Maten som serveras på Bullerbyns förskola tillagas på Södertulls tillagningskök. Frukost och mellanmål serveras också på förskolan.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Bullerbyns förskola

Gamla Kyrkbacken 1

432 45 Varberg

ikon

Självservice & blanketter