Sök

Bolmens förskola

Bolmens förskola ligger i centrala Varberg och är just nu i tillfälliga lokaler (Nyhemsgatan) i väntan på flytt till en ny förskola (belägen vid infarten till sjukhuset.) Vi beräknar att flytta in i den nya förskolan höst/vinter 2017. Vi har organiserat förskolan med indelning i Lilla Bolmen och Stora Bolmen. På Lilla sidan går barn i åldern 1-3 år och på Stora sidan går de barn som är från ca 3 år och uppåt.

På förskolan arbetar vi utifrån ett projektinriktat och utforskande arbetssätt. Det innebär att barnens intressen och nyfikenhet är i fokus för lärande, och utifrån barnens frågor bygger vi verksamheten. Vi delar under förmiddagen upp barnen i mindre projektgrupper. Varje grupp har två pedagoger knutna till sin grupp, detta för att lättare kunna följa barnens intressen, behov och utveckling. Övrig tid är grupperna knutna till arbetslag.


Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som speglar projektet, det innebär att barnen har ett reellt inflytande i verksamhetens utformning och innehåll.
Som vårdnadshavare görs du delaktig i ditt barns vardag på förskolan genom veckodokumentation som mailas hem. Varje månad informerar förskolechefen om vad som är på gång på förskolan via månadsbrev.


Vi vill verka för att skapa en förskola där de får möjlighet att upptäcka det icke förväntade i form av lärmiljö och aktiviteter.
Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!


Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Bolmens förskola

Nyhemsgatan 22 D

432 35 Varberg


Lilla Bolmen  0708-607528
Stora Bolmen  0708-607502

Förskolechef

Pia Ringborg Nilsson

070-949 80 37

pia.ringborg.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter