Sök

Bolmens förskola och Nyhemsgatan

Bolmens förskola ligger i centrala Varberg. Under hösten går de yngre barnen på Bolmens förskola och de äldre barnen är i tillfälliga lokaler på Nyhemsgatan. De äldre barnen beräknas kunna börja på den nya förkolan Bolmen, belägen vid infarten till sjukhuset, i början på november.

På förskolan arbetar vi utifrån ett projektinriktat och utforskande arbetssätt. Det innebär att barnens intressen och nyfikenhet är i fokus för lärande, och utifrån barnens frågor bygger vi verksamheten. Vi delar under förmiddagen upp barnen i mindre projektgrupper. Varje grupp har två pedagoger knutna till sin grupp, detta för att lättare kunna följa barnens intressen, behov och utveckling. Övrig tid är grupperna knutna till arbetslag.

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som speglar projektet, det innebär att barnen har ett reellt inflytande i verksamhetens utformning och innehåll.
Som vårdnadshavare görs du delaktig i ditt barns vardag på förskolan genom veckodokumentation som mailas hem. Varje månad informerar förskolechefen om vad som är på gång på förskolan via månadsbrev.

Vi vill verka för att skapa en förskola där de får möjlighet att upptäcka det icke förväntade i form av lärmiljö och aktiviteter.
Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna!


Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Bolmens förskola

Nyhemsgatan 22 D

432 35 Varberg


Lilla Bolmen  0708-607528
Stora Bolmen  0708-607502

 

Apollon 076-608 18 28
Athena 076 608 18 26

Förskolechef

Pia Ringborg Nilsson

070-949 80 37

pia.ringborg.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter