Sök

Bokens förskola

Bokens förskola ligger i centrala Varberg och är just nu i tillfälliga lokaler i väntan på flytt till en ny förskola (belägen vid infarten till sjukhuset.) Vi beräknar att flytta in i den nya förskolan sen höst/vinter 2017. Vi har organiserat förskolan med indelning i Lilla Boken och Stora Boken. På Lilla Boken går barn i åldern 1-2,5 år och på Stora Boken går de barn som är från ca 2,5 år och uppåt. 

På förskolan arbetar vi utifrån ett projektinriktat och utforskande arbetssätt. Det innebär att barnens intressen och nyfikenhet är i fokus för lärande, och utifrån barnens frågor bygger vi verksamheten. Vi delar under förmiddagen upp barnen i mindre projektgrupper. Varje grupp har två pedagoger knutna till sin grupp, detta för att lättare kunna följa barnens intressen, behov och utveckling. Övrig tid är grupperna knutna till arbetslag.

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som speglar projektet, det innebär att barnen har ett reellt inflytande i verksamhetens utformning och innehåll.
Som vårdnadshavare görs du delaktig i ditt barns vardag på förskolan genom veckodokumentation som mailas hem. Varje månad informerar förskolechefen om vad som är på gång på förskolan via månadsbrev.

Vi vill verka för att skapa en förskola där de får möjlighet att upptäcka det icke förväntade i form av lärmiljö och aktiviteter.
Du är varmt välkommen att hälsa på vår förskola för att ta del av verksamheten och möta någon av pedagogerna.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag – fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Bokens förskola

Västkustvägen 43

432 36 Varber

 

Lilla Boken 070-982 13 54
Stora Boken 070-982 13 44

 

bokens.forskola@varberg.se

Förskolechef

Pia Ringborg Nilsson

070-949 80 37

pia.ringborg.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter