varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Björnligans förskola

Björnligans förskola ligger med närhet till hav, strand och skog, något som vi utnyttjar dagligen i den pedagogiska verksamheten. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1–6 år.

Vi eftersträvar att barnen i en varm och tillitsfull atmosfär ska utveckla sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och lära. Lek och skapande är viktiga inslag i allt lärande.

I vår verksamhet ger vi därför leken och skapandet stor betydelse eftersom det utvecklar barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.

På båda avdelningarna arbetar vi med barn i åldern 1-6 år. Vår erfarenhet är att barn i en åldersblandad grupp på ett naturligt sätt lär av varandra och utvecklar sin empatiska förmåga. Under ett par förmiddagar i veckan delar vi in barnen i åldersgrupper och arbetar med olika teman för att lättare kunna möta varje barns utvecklingsnivå.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Björnligans förskola

Karl Nordströms väg 29

432 53 Varberg

ikon

Självservice & blanketter