Sök

Björnligans förskola

Björnligans förskola ligger med närhet till hav, strand och skog, något som vi utnyttjar dagligen i den pedagogiska verksamheten. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1–6 år.

Vi eftersträvar att barnen i en varm och tillitsfull atmosfär ska utveckla sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och lära. Lek och skapande är viktiga inslag i allt lärande.

I vår verksamhet ger vi därför leken och skapandet stor betydelse eftersom det utvecklar barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt.

På båda avdelningarna arbetar vi med barn i åldern 1-6 år. Vår erfarenhet är att barn i en åldersblandad grupp på ett naturligt sätt lär av varandra och utvecklar sin empatiska förmåga. Under ett par förmiddagar i veckan delar vi in barnen i åldersgrupper och arbetar med olika teman för att lättare kunna möta varje barns utvecklingsnivå.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Björnligans förskola

Karl Nordströms väg 29

432 53 Varberg

ikon

Självservice & blanketter