Sök

Apelvikshöjds förskola

Apelvikshöjds förskola är en liten, trevlig förskola i ett lummigt bostadsområde i södra delen av Varberg med gångavstånd till havet, strandpromenaden, skogen och centrum.

Förskolan består av två avdelningar, Lyan för barn i åldrarna 1-3 år och Kojan för 3-6 år. Personalen på de båda avdelningarna samarbetar mycket, vilket gör att barnens övergång från Lyan till Kojan blir väldigt naturlig.

Förskolans övergripande målsättning är att vi vill ge barnen en god omvårdnad, stödja deras utveckling och lärande, samt att vara en fast punkt där barnen kan känna sig trygga och välkomna.

Personalen arbetar medvetet med att stödja och utveckla barnens språk genom språkpåsar, rim och ramsor, sång, musik, drama och sagor. Vi erbjuder också barnen en skriftspråklig miljö och medvetandegör bokstävers och skriftspråkets betydelse. För att utveckla barnens förståelse för matematik använder vi oss av siffror och matematiska begrepp i vardagen.

Vi värnar om lekens stora betydelse. Leken stimulerar fantasin, utvecklar det sociala samspelet samt ger barnen tillfällen att bearbeta och förstå sin omvärld. Vi tycker det är viktigt med en inbjudande lekmiljö och lekmateriel. Barnen leker ute varje dag och de större barnen går till skogen en förmiddag varje vecka. Där har vi möjlighet att följa naturens skiftningar och samtala om vår natur. Skogen inbjuder till lekar där alla kan delta utifrån sina förutsättningar. Där utvecklar barnen lek, samarbete, rörelse och upptäckariver. Varje vecka har vi dessutom gymnastik som bygger på lekfullhet och rörelseglädje. Vi är genuspedagogiskt utbildade, vilket genomsyrar vår förskolas miljö. Vi bemöter barnen på samma villkor. Vi arbetar också med barnmassage. Genom detta lär vi barnen att vara rädda om varandra och känna välbefinnande genom beröring och avslappning och skapa en motvikt till våld.

Vi använder oss av digitalkamera för att dokumentera verksamheten, som ett komplement till våra skriftliga dokumentationer och utvärderingar. Du kan som förälder på ett enkelt och överskådligt sätt, regelbundet följa verksamheten på förskolan tillsammans med ditt barn.

Vi har rika erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och har tillgång till ett resursteam bestående av psykologer och specialpedagoger. Personalgruppen är stabil och de flesta av oss har arbetat många år tillsammans. Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling. Vi trivs tillsammans och har en god stämning på vår förskola.

Inför sexåringarnas start i förskoleklass samverkar vi med berörda skolor.

Du är välkommen att besöka oss på Apelvikshöjds förskola när du ska välja förskola till ditt barn. Du kan då även ta del av vår gemensamma verksamhetsplan. Ring och avtala tid så att vi kan ta emot er på bästa sätt.

Öppettider

Förskolan har öppet måndag-fredag och som regel mellan kl. 06.30 - 18.30  (max 12 timmar), men avvikelser kan förekomma mellan förskolor.

ikon

Kontakta oss

Apelvikshöjds förskola

Rödaledstigen 6

432 53 Varberg

Lyan 073-149 90 18

Kojan 073-149 90 19

Förskolechef

Yvonne Nilsson

0340-889 46

yvonne.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter