varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Pågående process: ny medarbetarwebb

Varbergs kommun ersätter intranätet Vinden med en ny medarbetarwebb (intranät). En av de viktigaste principerna är att involvera kollegor för att säkerställa att det blir ett användbart stöd arbetet. Här kan du följa processen och bidra med dina synpunkter och idéer under resans gång. En första prototyp presenteras under hösten 2017.

Pågående process: ny medarbetarwebb

Varbergs kommun ersätter intranätet Vinden med en ny medarbetarwebb (intranät). En av de viktigaste principerna är att involvera kollegor för att säkerställa att det blir ett användbart stöd arbetet. Här kan du följa processen och bidra med dina synpunkter och idéer under resans gång. En första prototyp presenteras under hösten 2017.

Läs mer

ikon

Innehåll

Nu börjar vi arbetet med ett nytt intranät

Det är nu dags att börja bygga en medarbetarwebb som är ett modernt, användbart och effektivt stöd i arbetsvardagen för alla anställda i Varbergs kommun. Den nya medarbetarwebben formar vi tillsammans, därför vill vi veta vad du tycker och tänker.

Intranätet Vinden har tjänat kommunens anställda under många år. Men Vinden motsvarar inte förvaltningarnas förväntningar idag och möter heller inte framtida krav på en medarbetarwebb. Därför har kommunledningskontoret av kommunstyrelsen fått i uppdrag att bygga ett nytt och det arbetet har påbörjats.

Stor skillnad mot tidigare digitala utvecklingsprojekt

Ett modernt kommungemensamt intranät måste vara enkelt att förstå och hitta i och bygga på medarbetarnas behov, vara intuitivt, underlätta i arbetet och spara tid. Det måste vara möjligt att arbeta i oavsett om du har dator, läsplatta eller mobiltelefon. De enda som med säkerhet kan avgöra om det blir så eller inte, är du och dina kollegor.

En stor skillnad mot tidigare webbprojekt är att utveckling och förvaltning sker kontinuerligt istället för att lanseras som ett ”färdigt projekt”. Under arbetet, och även efter lansering, kommer vi att stämma av med och låta medarbetare i hela organisationen testa och utvärdera det som vi utvecklar. Helt enkelt för att säkerställa att vi arbetar med ständiga förbättringar i en föränderlig omvärld, där kravbild och behov förändras i snabb takt.

Så kan du hjälpa till

Resan har bara börjat och vi hoppas att du vill och kan vara med och bidra till vår nya gemensamma digitala arbetsyta. Alla medarbetare i Varbergs kommun har haft möjligheten att lämna synpunkter på nuvarande intranätet Vinden och svara på några korta frågor. Tack för de drygt 1 300 svar som lämnades! Vi arbetar nu med att sammanställa era synpunkter och idéer.

Senare i processen kommer utsedda grupper att få genomföra olika slags användningstester och efter det kommer alla som vill att kunna prova och återkoppla i en öppen ”betaversion” inför lansering.

Här på varberg.se/medarbetarwebb kan du läsa mer om till exempel tidplan och närmare följa arbetet.

 

Med vänlig hälsning,

Vi som arbetar med att bygga medarbetarwebben