varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Om att arkivera sociala medier

Närbild på den gamla datortypen Commodore 64

Foto: Commodore 64 av Steve Petrucelli (CC BY-NC-ND 2.0)

I nuläget görs bedömningen att merparten av den information som finns på våra sociala medier är av tillfällig och ringa betydelse. Den behöver därför inte arkiveras.

I särskilda fall där information i ett inlägg ger anledning till åtgärder från kommunens sida ska den dock överföras till lämpligt verksamhetssystem och diarieföras.

Exempel där inlägg ska bevaras finns på denna sida: Gallring och hur man tar bort kränkande inlägg

Observera att detta är den bedömning som görs idag och att den kan komma att ändras om användningen av våra sociala medier, eller de tekniska förutsättningarna för arkivering i kommunen, ändras!

Beslut om information ska bevaras/arkiveras eller får gallras/slängas tas i respektive nämnds dokumenthanteringsplan.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter