varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Inledning

Denna handbok och de riktlinjer som finns här är framtagna för att vara ett stöd i ditt arbete med sociala medier. Men det viktigaste i Varbergs kommuns arbete på sociala medier är hur DU beskriver verksamheten och kommunicerar med dem som befinner sig där.

Vad är sociala medier?

Sociala medier är ett samlande begrepp för digitala tjänster som tillåter människor att utbyta information, skapa och publicera eget innehåll och på olika sätt ha kontakt med andra individer och organisationer. Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram och Twitter.

Vid sidan om begreppet sociala medier finns den sociala webben. Med det menas webbsidor som tidigare fungerade som rena informationssidor, men där användaren nu har möjlighet att kommentera och dela, till exempel på Twitter och Facebook, alternativt skicka vidare via e-post eller på annat sätt interagera med andra. Exempel på en social webb är just varberg.se som har sådana funktioner på i stort sett alla webbsidor.

Till skillnad från den sociala webben är sociala medier inte främst en informationskanal - här gäller andra regler och förhållningssätt. I centrum står du och dina relationer. Tekniken är bara ett hjälpmedel.

Du har huvudrollen

Ingen kommunicerar som du gör. Det är inte heller tanken att alla vi som representerar Varbergs kommun ska kommunicera på exakt samma sätt. Användarna på sociala medier vill inte möta en opersonlig myndighet och de vill inte heller prata med en stor anonym organisation. De vill prata med personerna bakom Varbergs kommun, med individerna som bygger upp organisationen och som ÄR organisationen.

Vår kommunikation ska genomsyras av kommunens vision och varumärkesplattform, men också av din personlighet. Använd det du upplever är roligt och det som du lägger vikt vid. Din förmåga att uppmuntra, ditt sätt att ge god service, din humor eller din uppriktighet kan bidra till förtroende och goda relationer. Våga lyssna på dem som valt att finnas i våra nätverk. Var inte rädd eller orolig över att du ska göra bort dig eller göra fel. En uppriktig och ärlig inställning är i de allra flesta fall nödvändig och landar oftast positivt även i sociala medier.

Ta vara på möjligheten till dialog

Sociala medier är en kanal av många som du kan använda i din kommunikationsplanering. Likt vid övriga kommunikationsinsatser ska det finnas ett tydligt syfte och mål. Man uppnår ingen effekt genom att bara skapa ett konto. Det är innehållet och kvalitén på det som kommuniceras som avgör hur lyckad närvaron i kanalen blir.

Inom Varbergs kommun vill vi vårda våra relationer med invånare, företag och besökare, och ta vara på möjligheterna till en respektfull dialog. Det ställer krav på regelbundna uppdateringar och snabba svar i sociala medier.

Att starta ett konto är som att öppna en ny butik, annonsera och välkomna kunder. Om dörren sedan är låst varje gång kunden kommer eller om sortimentet i butiken inte alls är det som marknadsförts, då försvinner förtroendet väldigt snabbt.

Som redaktör och innehållsskapare har du därför en avgörande roll för Varbergs kommuns närvaro i sociala medier.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter