Sök

Tillämpningsexempel - organisationsvarumärket

Bågskylt med silvrig metallställning. Organisationsvarumärket i fullfärg mot vit botten. Grön stadshusbyggnad i bakgrund.

Vi vill att mottagaren aldrig ska tveka på vem som är avsändare av våra informationsprodukter. Genom att vi konsekvent använder vårt organisationsvarumärke i våra informationsprodukter blir det lätt för mottagaren att känna igen oss. Vi använder vårt organisationsvarumärke i både kontorstryck, trycksaker, annonser, powerpoint, på skyltar och i sociala medier.

1. Kontorstryck

För visitkort, korrespondenskort och kuvert har vi tagit fram färdiga mallar som finns hos de tryckerier vi har ramavtal med. Korten och kuvert beställer du via vårt beställningssystem Proceedo. Så här arbetar vi med organisationsvarumärket i kontorstryck

2. Trycksaker

Det ska alltid tydligt framgå att våra trycksaker kommer från Varbergs kommun. Datum, tryckeri och miljömärkning bör alltid finnas med.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärket i trycksaker

3. Annonser

Annonser behöver anpassas efter den aktuella tidningens format och måttsystem, men ska alltid utgå från vår grafiska profil och layoutas utifrån de byggstenar som ryms i den.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärket i annonser

4. Powerpoint

För att säkerställa en gemensam grundlayout ska du alltid utgå från någon av de framtagna mallarna. De styr logotypens placering, typsnitt, teckenstorlek med mera.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärket i powerpoint

5. Skyltar

Alla våra skyltar ska ha kommunen som avsändare, ge ett städat intryck och vara förtroendeingivande. Skyltar ska följa den grafiska profilens regler för typografi, logotypens utförande och placering samt färgval.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärket på skyltar

6. Sociala medier

I sociala medier ska vi vara lätta att känna igen. Vårt organisationsvarumärke fungerar som en certifiering som ska ge mottagaren en känsla av trygghet i att informationen kommer från oss.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärket i sociala medier

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter