Sök

Platsvarumärket

Enfärgade vimplar i profilfärgerna rosa, blått respektive gult med profilvarumärkestexten Varberg inspirerar i vitt hänger i flera rader mellan husfasaderna på en gågata i Varbergs stadskärna.

Varberg - En plats som inspirerar.

1. Logotyp

Näringslivs- och destinationskontoret ansvarar för platsvarumärkets kommunikation och dess tillämpning. Observera att de grafiska elementen inte får användas fritt utan är ett stöd för Näringslivs- och destinationskontoret i deras kommunikation.
Så här arbetar vi med platsvarumärkets logotyp

2. Typografi

Typografin för platsvarumärket är densamma som för organisationsvarumärket, men med större möjligheter till variation. Vi arbetar med typsnittet Sofia Pro, alternativt Arial, för rubriker. Till brödtext använder vi typsnittet Georgia.
Så här arbetar vi med typografi

3. Färger

Platsvarumärkets färgpalett hämtar sin inspiration från Varberg: fästningen, kallbadhuset, havet, himlen och stenen.
Så här arbetar vi med platsvarumärkets profilfärger

3. Grafiska element

Med hjälp av cirklar och ikoner skapar vi inbjudande mönster och illustrationer. De grafiska elementen cirklar och ikoner är gemensamma för organisationsvarumärket och platsvarumärket.
Så här arbetar vi med våra grafiska element

4. Designsystem

Vårt designsystem är uppbyggt kring horisontella och vertikala block. Varje sida delas upp i nio lika höga delar och tre lika breda delar som sedan används för att skapa layouten.
Så här arbetar vi med vårt designsystem

5. Bildmanér

Vi strävar efter bilder som visar tydliga varbergsmiljöer eller som skapar en känsla av Varberg. Och efter att välja bilder som förstärker kärnvärdena: en myllrande plats vid havet, mitt i historien, där idéer lyfter och med en särskild känsla för vatten. Och som inspirerar.
Så här tänker vi när vi väljer bilder

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter