varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Organisationsvarumärket

Tre flaggor, med vit botten och Varbergs kommuns logotyp i fullfärg, fladdrar i vinden mot blå himmel.

Varbergs kommun ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

1. Logotyp

Vår logotyp finns i en stående och en liggande variant. Logotypen får bara användas i sitt grundutförande. Vi lägger aldrig till namn på förvaltningar eller avdelningar i vår logotyp.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärkets logotyp

2. Typografi

Typografins viktigaste uppgift är att göra text inbjudande och läsvänlig. I Varbergs kommun arbetar vi med typsnittet Sofia Pro, alternativt Arial, för rubriker. Till brödtext använder vi typsnittet Georgia.
Så här arbetar vi med typografi

3. Färger

Varbergs kommuns färgpalett består av färger hämtade från kommunvapnet samt från havet, stenen och vår vision.
Så här arbetar vi med organisationsvarumärkets profilfärger

4. Grafiska element

Med hjälp av cirklar, linjer och ikoner skapar vi inbjudande mönster och illustrationer.
Så här arbetar vi med våra grafiska element

5. Designsystem

Vårt designsystem är uppbyggt kring horisontella och vertikala block. Varje sida delas upp i nio lika höga delar och tre lika breda delar som sedan används för att skapa layouten.
Så här arbetar vi med vårt designsystem

6. Bildmanér

Vår kommunikation i bilder ska präglas av närvaro och engagemang. I våra bilder strävar vi efter att spegla mångfald så att människor kan identifiera sig samt känna sig sedda och delaktiga. Vi väljer lokalt bildmaterial så ofta det är möjligt. 
Så här tänker vi när vi väljer bilder

7. Skrivregler

Vi skriver enligt klarspråksprinciper och lyder under språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. All kommunikation från Varbergs kommun ska därför vara öppen, enkel, aktiv och anpassad till dem som ska läsa det vi skriver.
Så här skriver vi enligt våra skrivregler

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter