Sök

Jana Nilsson (S), oppositionsråd och kommunstyrelsens vice ordförande, om Vision 2025

-Visionen ”Väskustens kreativa mittpunkt” kändes rätt med en gång. Det var som att den landade hos alla oss som jobbade med den, säger kommunalråd Jana Nilsson.

”Själv tycker jag om att det är just ordet kreativ som är bärande i formuleringen. För mig signalerar kreativitet nyskapande och utveckling, men på ett mjukt sätt.
Tillsammans med förhållningssätten delaktighet och hållbarhet innehåller visionen det som en expanderande stad som Varberg behöver: Något som pekar framåt och ger oss en gemensam målbild, men ändå med en betoning på det arv som finns och som vi ska bevara. Det som vi brukar kalla ’Varbergs själ’.

Det måste ske förändringar i en kommun som växer så mycket och i en sådan takt som Varberg gör. Människor vill flytta hit, de vill flytta tillbaka och de vill bo kvar. Varberg kommer att förändras vare sig vi vill eller inte. Och jag tror på det goda i att styra den utvecklingen mot ett gemensamt mål.

Under hela arbetet med att ta fram visionen så har det rått en stor öppenhet mellan oss politiker. Alla partier i kommunstyrelsen har samarbetat, det var verkligen ett givande och tagande som kändes väldigt bra. Och jag tror att de som var med när visionen formulerades tydligt känner att den är ett resultat av ett gemensamt arbete, oberoende vilket parti man företräder.

Hur Varbergsborna uppfattar visionen återstår att se. Men jag hoppas att de flesta tycker den är positiv. Visionen är ju inte något som bara gäller politiker och de som arbetar på kommunen, utan den är till för alla. Alla som vill. Visionen ska bli Varbergs kännetecken och ’allmängods’ – en företagare kan till exempel använda den i sin marknadsföring.

För den enskilda personen kommer kanalerna in till kommunen att bli öppnare: arbetet med att fånga upp människors idéer och tankar om hur Varberg ska utvecklas ska fortsätta. Gensvaret från alla som ställde upp och medverkade i enkäter och fokusgrupper under våren och sommaren var ju helt otroligt!

Självklart kommer det bli många diskussioner – både politiskt och på andra sätt – om hur visionen ska förverkligas. Vad är mest kreativt – att bygga en ny idrottshall eller en konsthall? Men personligen ser jag sådana diskussioner som en del av en kreativ process! Och även om de olika partierna kommer ha egna målsättningar så har vi en gemensam grund i visionen som alla kan tänka utifrån. Det tror jag är bra.”

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Samhällsutvecklingskontoret
0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter