Sök

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) om Vision 2025

- För mig handlar Varbergs vision väldigt mycket om mod. Att våga omsätta visionstanken i konkreta handlingar, att våga genomföra. Vi har spänt bågen ganska hårt och jag tycker det är härligt att vi vågat vara lite kaxiga, men då måste vi också ha modet att leva efter det vi har beslutat, säger Ann-Charlotte Stenkil.

"Det behövs en positiv grundinställning från alla håll, och här har vi en styrka i att hela kommunfullmäktige har varit med och sjösatt visionen. Delaktigheten är förstås central för att vi ska lyckas; både att kommunens medarbetare och politiker har tagit till sig visionen och att de tankar och idéer som kommer från allmänheten fångas upp. Det är viktigt att alla vet vad som förväntas och vart vi är på väg. Visionen ger ju grönt ljus för att våga tänka nytt och sticka ut – och det är vad som krävs för att vi ska komma framåt. Samtidigt måste det finnas en balans mellan att förnya och bevara, mod kan också handla om att visa respekt för det gamla och vi har ett viktigt ansvar i att bevara Varbergs själ.

Kommunens grönstrategi* tycker jag är ett fint exempel på hur visionen kan fungera som ledstjärna för planering och beslut. Nu krävs det att vi har modet att följa den när vi bygger nytt; inte minst för att vår nya stadsdel Västerport ska kunna bjuda på variation och bli ett offentligt rum där alla kan få plats och trivas. Fokus på variation är viktigt för att vi ska lyckas locka grupper med olika intressen och behov till Varberg. Det gäller även landsbygdsutvecklingen att vi behöver vara kreativa och tänka i nya banor. Och styrkan med visionen är ju att den uppmuntrar till just detta!

Intresset från kommunens invånare har varit stort när vi bjudit in till fokusgrupper och medborgardialog och jag tror att de flesta vill vara med och bidra på resan mot visionen. Detta är väldigt glädjande och inte minst en förutsättning för ett lyckat resultat. Input från invånare och näringsliv är också viktigt för att vi som arbetar inom kommunen ska kunna bli ännu bättre på att leva efter visionens goda verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Så mycket finare arbetsuppgift kan man väl inte ha?”

*Beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-17, klicka för att läsa kommunens grönstrategi.PDF (pdf, 3.9 MB)

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Samhällsutvecklingskontoret
0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter