Sök

Samverkan, bemötande och tillgänglighet

Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. För att utvecklas i riktning mot detta har fullmäktige i en policy satt fokus på tre områden: samverkan, bemötande och tillgänglighet.


Samverkan, bemötande och tillgänglighet - Handikappolicy för Varbergs kommunPDF (pdf, 242.7 kB)

ikon

Kontakta oss

Utredare

Sofia Petersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter