varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Detta är vårt förhållningssätt i ”Vision Varberg 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt”, som är vägledande i all vår verksamhet. Samtliga verksamheter i kommunen ska verka för insatser som stärker tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Tillgänglighet

Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. För att utvecklas i riktning mot detta har fullmäktige i en policy satt fokus på tre områden: samverkan, bemötande och tillgänglighet.

Mångfald

Mångfald är ett viktigt begrepp i Vision 2025. Varbergs kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom sina verksamheter ett ansvar att vara en god förebild för alla människors lika värde, till exempel inom skolan, äldreboenden och fritidsverksamheten.

Jämställdhet

Vi arbetar på olika sätt med att vår service till invånarna ska vara jämställd. Det handlar om att förhållanden och villkor för flickor och pojkar, för kvinnor och män ska vara jämställda.

ikon

Kontakta oss

Utredare

Sofia Petersson Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter