Sök

Varumärkesplattform och grafisk profil

Person med orange t-shirt med texten Varberg västkustens kreativa mittpunkt på ryggen framför Varbergs kallbadhus

Varbergs kommuns varumärkesplattform, innehållande såväl ett organisations- som ett platsvarumärke, är laddad med värden förankrade i Varbergs historia, våra unika förutsättningar och vår vision.

Att bygga ett starkt varumärke kräver en tydlig färdriktning. Den nu framtagna varumärkesplattformen Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB) skapar en värdefull kärna att samlas kring för att skapa en tydlig bild av Varberg och vart vi är på väg.  

Alla som bor i eller besöker Varberg har eller får någon form av relation till kommunen och platsen. Relationer vi vill ta vara på, bygga upp, förstärka och mångfaldiga. Det gör vi genom att aktivt jobba med hur kommunorganisationen och platsen uppfattas - både inifrån och utifrån.

Vi har två varumärken som är nära släkt med varandra, organisationsvarumärket för Varbergs kommun och platsvarumärket för den geografiska platsen Varberg. De har delvis olika fokus och målgrupper, men framför allt drar de åt samma håll genom visionen - att vara Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas med det krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

Platsen Varberg

En plats får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende, besökare, företag och alla andra förhåller sig till, använder och utvecklar platsen. Alla är vi med och skapar värde, och bidrar till att Varberg blir en inspirerande, kreativ mittpunkt.

Varberg lyfter fram följande fyra kärnvärden för platsen: 

  • En myllrande plats vid havet
  • Mitt i historien
  • Där idéer lyfter
  • Med en särskild känsla för vatten

Platsvarumärkets kärna - En plats som inspirerar

Grafisk profil

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument och beslutades av kommunfullmäktige i september 2015. Som en följd har en ny visuell identitet arbetats fram och som beskrivs och exemplifieras i Varbergs kommuns grafiska profilmanual Öppnas i nytt fönster.,  som antogs av kommunstyrelsen i december 2015.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsavdelningen

Självservice & blanketter