Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2016-05-12

Rapport: Varbergs kommun på Facebook 2015

En mycket viktig del av digitalt utvecklingsarbete är uppföljning och analys. Något som vi kommer återkomma till flera gånger i utvecklingsbloggen. I det här (extra långa) inlägget tittar vi närmare på kommunens huvudkonto på Facebook.

Syftet med denna rapport är att en ge en övergripande bild av hur det går för Varbergs kommuns huvudkonto på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att öka organisationens kunskap och förståelse om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Den bör alltså även kunna fungera som en allmän introduktion i uppföljning och analys av kommunens digitala kommunikation med invånare. Detta för att framöver kunna spänna bågen ännu högre och ytterligare förfina både mätning, analys och utvecklingsarbete inom området.

Varbergs kommun finns i många kanaler och med flera konton. Denna rapport handlar enbart om en Facebooksida och en specifik tidsperiod (1 januari-31 december 2015). Men tanken är att med utgångspunkt från denna göra fler och kanske än mer kvalitativa rapporter i framtiden.

Snabblänkar till avsnitt i rapporten

Analys – gillamarkeringar på sida

Allmänt om gilla-markeringar

En facebook-sida bygger till viss del på att användare gillar sidan. Ibland benämns dessa användare som följare eller fans, men det ordet som används av Facebook själva är gilla-markeringar. En användare som gillar en sida kommer nödvändigtvis inte att få upp alla inlägg som publiceras på facebook-sidan i sitt flöde, utan det beror på de algoritmer som Facebook är uppbyggt på. Men när en person gillar en sida ökar också chansen att sidans uppdateringar kommer upp i personens flöde. För att få bra spridning på inlägg från en sida är det därför bra om sidan har många gilla-markeringar. Det kan också ses som en indikator på att personer gillar kommunens uppdateringar närvaro på Facebook rent generellt.

Utveckling av gilla-markeringar under 2015

Under året som gått har Varbergs kommuns facebook-sida vuxit med totalt 1 436 gilla-markeringar, från 2 223 stycken den 31 december 2014 till 3 659 stycken den 31 december 2015. En ökning med 65 procent. I grafen nedan kan man se utvecklingen under året, mätt från den 15:e varje månad. I genomsnitt får sidan fyra nya följare per dag under 2015.

Man kan se att utvecklingen ökar i ungefär samma tempo under hela året, förutom vid två tillfällen, i april och i oktober. Här kan man se två ”toppar” av ökningar av gilla-markeringar. Mer om de ökningarna längre fram.

Toppar under året

Under året kan man se två toppar av ökningar i antal gilla-markeringar. Det gäller perioderna mellan den 1 och 4 april samt mellan den 21 och 25 oktober. Under de första dagarna i april fick sidan drygt 200 nya gilla-markeringar, och under perioden i oktober fick sidan nästan 550 nya gilla-markeringar. Detta innebär en ökning på 8,5 respektive 18 procent på bara några dagar, medan sidan i genomsnitt under året fått 4 nya gilla-markeringar per dag.

Under de här två perioderna marknadsförde vi sidan genom annonser på Facebook. Det vill säga köpt annonsplatser med syfte att få fler som gillar Varbergs kommun på Facebook. Gilla-markeringar räknas som betalda när de sker inom ett dygn efter att en annons har visats eller 28 dagar efter att personer har klickat på annonsen.

Perioden 21-25 oktober 2015

Den 21 oktober lades två av årets mest framgångsrika inlägg ut. Inläggen handlade om elever från kommunens grundskolor som satte cirka 4 000 fredsmärken i marken och ställde sig tillsammans i form av ett fredstecken vid Varbergs fästning.

Det ena inlägget fick en räckvidd på över 100 000 unika facebook-användare, vilket är sidans högsta uppnådda räckvidd under 2015. Inlägget visades också i användares flöde över 190 000 gånger, samt fick flest kommentarer, gilla-markeringar, delningar, fotovisningar och totalt engagemang av alla inlägg som Varbergs kommun publicerade under året. Det andra inlägget hade något lägre siffror, men är den uppdateringen med andra störst räckvidd, antal visningar och engagemang under året.

Vad detta betyder är att Varbergs kommun syntes för väldigt många på Facebook under de kommande dagarna. Inlägget var också av positiv anda, med ett engagerande och unikt innehåll. Troligtvis berodde ökningen av antal gilla-markeringar på de här två inläggen, dels för att de fick en bra spridning, dels för att det var positiva budskap som är lätta att gilla.

Under de här dagarna valde vi som sagt var också att betala för marknadsföring av facebooksidan. Kostnaden för den riktade annonskampanjen var ca 3 500 kr, det vill säga en ytterst blygsam investering jämfört med traditionella tidningsannonser. I tabellen nedan man kan se hur utvecklingen av antal gilla-markeringar såg ut under perioden. Man gör skillnad mellan betalda och dynamiska gilla-markeringar. Med dynamiska gilla-markeringar menar man de som inte sett en annons eller sponsrat inlägg, men gillat sidan ändå.

Under första dagen, den 21 oktober, fick vi endast dynamiska nya gilla-markeringar. Först den 22 oktober betalade vi för marknadsföring av sidan, och efter detta var majoriteten av de nya gilla-markeringarna betalda. Högsta resultatet nås den 23 oktober, men hela 278 nya gilla-markeringar, varav 263 är betalda.

Gilla-markeringar 21-25 oktober 2015

Datum

Antal gilla-markeringar

Ökning av antal gilla-markeringar

Nya gilla-markeringar

Varav dynamiska

Varav betalda

Sluta gilla

Total ökning

2015-10-21

3042

71

65

65

0

1

2015-10-22

3114

72

96

31

35

2

2015-10-23

3412

298

278

15

263

13

2015-10-24

3487

75

103

10

93

9

2015-10-25

3512

25

26

2

24

3

541

I diagrammet nedan ser man utvecklingen av nya gilla-markeringar under dagarna från den 21 till den 25 oktober. Eftersom marknadsföringen startade den 22 oktober kan man konstatera att de nya gilla-markeringar som sidan fått den 21 oktober är tack vare de inlägg som lagts ut och spridningen som de fått. Antal nya gilla-markeringar ökar främst den 23 oktober, och består nästan uteslutande av betalda gilla-markeringar, det vill säga de som gillar sidan efter att de har sett en annons. Efter detta sjunker ökningen både för dynamiska och betalda nya gilla-markeringar.

Perioden 1-4 april 2015

Den 1 april lade Varbergs kommun ut ett inlägg om en ny färjeförbindelse mellan Varberg och Falkenberg. Detta var ett aprilskämt som fick många kommentarer, gilla-markeringar och delningar. Av de inlägg som publicerades under årets andra kvartal fick inlägget näst högst engagemang bland de som gillar facebooksidan.

Samma dag, den 1 april, började vi också marknadsföra sidan i liten skala. Marknadsföringen höll på till den 4 april. Detta resulterade i en ökning av gilla-markeringar för facebook-sidan. Utvecklingen går att se i tabellen nedan.

Gilla-markeringar 1-4 april 2015

Datum

Antal gilla-markeringar

Ökning av antal gilla-markeringar

Nya gilla-markeringar

Varav dynamiska

Varav betalade

Sluta gilla

Total ökning

2015-04-01

2477

57

57

7

50

0

2015-04-02

2551

74

71

5

66

1

2015-04-03

2602

51

55

5

50

1

2015-04-04

2631

29

30

4

26

0

211

Antal nya gilla-markeringar ökar främst den 2 april, och avtar sedan. Ökningen består nästan uteslutande av betalda nya gilla-markeringar.

Geografisk spridning av gilla-markeringar

Facebooks analysverktyg gör det möjligt att se var personerna som gillat sidan bor. Det baseras på den ort de i tjänsten själva uppgett sig bo på.

Andelen av facebooksidans gilla-markeringar som uppger sig bo i Varbergs kommun är under året cirka sjuttio procent. Av dessa är det cirka sextio procentenheter som uppger sig bo i tätorten Varberg. Andelen gilla-markeringar från personer som uppger sig bo utanför Varbergs kommun är cirka trettio procent.

Utveckling utifrån könsfördelning

Både antal män och antal kvinnor som gillar sidan har ökat, men främst är det kvinnor. Varbergs kommun har under 2015 fått 966 fler kvinnliga följare och 452 manliga. Kvinnor står därav för nästan 70 procent av den totala ökningen under 2015, medan männen står för cirka 30 procent.

I slutet av 2015 är 64 procent av gilla-markeringarna kvinnor och 34 procent män. Detta går att jämföra med 2014 års siffror med 63 procent kvinnor och 36 procent män. Andelen kvinnor är alltså en procentenhet större i slutet av 2015 än 2014, medan andelen män är två procentenheter mindre. Vidare är antal kvinnor som gillar Varbergs kommuns facebook-sida 69 procent fler den 31 december 2015 än den 31 december 2014. Männens ökning under samma tid är 57 procent.

Utveckling utifrån ålder

Vad gäller åldersgrupper har Varbergs kommun under 2015 lockat till sig alltfler gilla-markeringar från äldre, närmare bestämt användare som är 65 år eller äldre. I denna ålderskategori har vi gått från 240 gilla-markeringar till nästan det dubbla: 474 gilla-markeringar. Även användare i åldrarna 18-24 år gör en stor ökning med drygt 70 procent medan övriga kategorier ökar med omkring 60 procent jämfört med 2014 års siffror. Trots de procentuellt höga ökningarna är de här kategorierna två av de tre svagaste sett till delen av sidans alla gilla-markeringar.

Den största ökningen i antal gilla-markeringar sker i åldrarna 35-44 år. Denna kategori är också den största bland samtliga ålderskategorier och utgör drygt en femtedel av samtliga gilla-markeringarna. De kringliggande kategorierna, 25-34 år samt 45-54 år står sig också starka. Tillsammans utgör dessa tre kategorier nästan två tredjedelar av Varbergs kommuns samtliga gilla-markeringar.

Utveckling av gilla-markeringar utifrån användarens ålder

Ålder

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

2014-12-31

80

212

423

501

434

333

240

2015-12-31

122

366

658

792

700

547

474

Ökning (antal)

42

154

235

291

266

214

234

Ökning (%)

53%

73%

56%

58%

61%

64%

98%

Del av totalt antal gilla-markeringar
2015-12-31

3%

10%

18%

22%

19%

15%

13%

När man jämför hur åldersfördelningen inom Varbergs kommuns gilla-markeringar har utvecklats under året märks ingen större skillnad. Fördelningen mellan åldrarna ser ungefär samma ut som de gjorde i slutet av 2014. Den största åldersgruppen är mellan 35 och 44 år, och åldrarna 25-54 år står för nästan 60 procent av samtliga följare. Den största skillnaden man kan se i åldersgrupperna jämfört med föregående år är att gruppen 65+ blir större, medan de övriga grupperna får procentuellt lägre andelar eller är kvar på ungefär samma nivå.

Analys – statusuppdateringar på sida

Under 2015 har Varbergs kommun lagt ut 247 statusuppdateringar (även kallat inlägg) på Facebook. Ett inlägg kan innehålla en text, länk, bild och/eller video. Inlägget kan vara publicerat av Varbergs kommun eller delat från en annan sida.

Typ av inlägg

Med hjälp av facebooks egna analysverktyg får man reda på vilken typ av inlägg som publicerats. Detta kan vara bild, länk, text eller video. Data visar dock inte hela sanningen, eftersom den endast registrerar en av typerna. Exempelvis registreras ett inlägg som innehåller både text, bild och en länk bara som en bild. Se nedan hur de registreras:

 • Text, länk och bild/video = bild/video
 • Text och bild/video = bild/video
 • Text och länk = länk
 • Endast text = text

När det finns en länk i ett inlägg får man ofta se en förhandsgranskning av länkens innehåll med rubrik, inledning och eventuell bild. Även om det finns en bild i förhandsgranskningen av länken, registreras inlägget som en länk. Länken leder oftast vidare till en nyhet på varberg.se, där det finns en bild upplagd. I statistiken räknas det här inlägget som ett inlägg med en länk.

En majoritet av alla inlägg som gjorts under året, 127 stycken, har innehållit en bild. En stor del av inläggen, 106 stycken, har innehållit en länk utan att en bild lagts upp. 13 inlägg har bara bestått av text. Detta går att se i diagrammet ovan (typ av inlägg).

Räckvidd för inlägg utifrån typ av inlägg

I diagrammet (räckvidd utifrån typ av inlägg) visas genomsnittlig räckvidd av de olika typerna av inlägg som publicerats. Eftersom det bara är en video som har publicerats under året blir genomsnittet detsamma som videons räckvidd. Ett inlägg som innehåller en bild sprids generellt sett mer än ett inlägg utan bild. Minst sprids ett inlägg som bara innehåller text.

Analys av förvaltningars inlägg

Inläggen som publicerats har delats in i kategorier utifrån vilken förvaltning eller vilket bolag som skapat inlägget. Som redaktör eller administratör för en sida kan man se vem som har lagt upp ett inlägg, och på så vis kan man enkelt placera in inläggen i rätt kategori utifrån vilken förvaltning eller vilket bolag som personen jobbar för. I de fall där man inte kunnat se vem som skapat inlägget, har inlägget kategoriserats under kommunstyrelsens förvaltning.

Eftersom de inlägg där det inte har framgått vem som har skapat inlägget har kategoriserats under kommunstyrelsen, kan den här kategorin vara något missvisande. Dock rör det sig bara om några få inlägg och borde inte utgöra en alltför stor missvisning.

Antal inlägg per förvaltning eller bolag

I stapeldiagrammet nedan kan man se att kommunstyrelsens förvaltning har skapat majoriteten av inläggen under året, 55 procent. Därefter kommer hamn- och gatuförvaltningen, 22 procent, och kultur- och fritidsförvaltningen, 19 procent. Övriga som har skapat inlägg under året är socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, barn- och utbildningsförvaltningen samt Varbergs fastighets AB.

Det finns tre förvaltningar som inte har skapat något inlägg: miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, serviceförvaltningen och överförmyndarförvaltningen. Det enda bolaget som har skapat inlägg på facebook-sidan är Varbergs fastighets AB. Övriga bolag har däremot egna facebook-sidor.

Räckvidd för inlägg utifrån förvaltning

Ett sätt att mäta kvaliteten på och intresset för ett inlägg är att se hur stor räckvidd det har haft, det vill säga hur många användare som fått upp inlägget i sitt flöde. Ju fler som klickar på inlägget eller engagerar sig på något sätt, desto fler kommer inlägget att visas för, och räckvidden blir då större.

I tabellen nedan visas medelvärdet av räckvidden för förvaltningarnas inlägg uppdelat per kvartal och totalt för året. Socialförvaltningen har lagt upp fyra inlägg under året, ett per kvartal, vilket gör att medelvärdet per kvartal blir samma som inläggens respektive räckvidd. Varbergs Fastighets AB har bara ett inlägg under året, och därför är medelvärdet för räckvidden även i detta fall samma som inläggets räckvidd.

Det man kan se från de förvaltningarna som uppdaterat mer kontinuerligt under året, det vill säga hamn- och gatuförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning, är att man har en större genomsnittlig räckvidd senare under året än vad man haft tidigt under året. Detta kan dels bero på att sidan fått fler följare, dels att vi skapat inlägg som fler har varit intresserade av. Troligtvis är det en kombination av de båda.

Förvaltningarnas räckvidd i sina inlägg

Barn och utbildning

Hamn och gata

Kommunstyrelse

Kultur och fritid

Socialförvaltning

Stadsbyggnad

Varbergs fastighets AB

jan-mar

-

2 009

1 302

760

1 294

-

-

apr-juni

-

4 544

2 674

1 701

4 836

1 185

-

juli-sept

-

3 146

3 984

1 266

9 671

2 705

-

okt-dec

67 759

3 551

2 864

1 373

2 373

-

4 505

Total

67 759

3 670

2 786

1 265

4 544

2 198

4 505

Hamn- och gatuförvaltningen

Hamn- och gatuförvaltningen har publicerat en femtedel av alla inlägg under året. Av de tre förvaltningarna som uppdaterat kontinuerligt, är det hamn- och gatuförvaltningens inlägg som får störst genomsnittlig räckvidd och av de tio inlägg som under året fått störst räckvidd, står förvaltningen för tre av dessa.

Det är framförallt andra halvan av året som hamn- och gatuförvaltningen skapat inlägg på facebook-sidan. Ungefär två tredjedelar av förvaltningens inlägg är från juli och framåt.

Under den första delen av året innehöll hamn- och gatuförvaltningens inlägg sällan bilder, men sedan september innehåller alla inlägg bilder, bortsett från två stycken. De allra flesta inlägg innehåller också en länk till varberg.se där man kan läsa mer, ett effektivt sätt för att hålla ner på antal tecken.

De flesta inläggen som kommer från hamn- och gatuförvaltningen går under kategorin samhällsinformation. Under samhällsinformation är det mycket som berör trafik och framkomlighet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att hamn- och gatuförvaltningen håller en hög nivå vad gäller uppdateringen som sker på Facebook jämfört med övriga förvaltningar.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning står för 55 procent av inläggen som publicerats under 2015. Man får betydligt större spridning på inläggen i slutet av året än man får i början, mer än dubbelt så stor. Störst spridning får man på inläggen i juli till september.

Förvaltningen uppdaterar främst om rekrytering, samhällsinformation och verksamhet. Det finns en jämn uppdatering under året, med några fler inlägg under årets andra hälft. Av de tio inlägg som fått mest spridning under året står kommunstyrelsens förvaltning för fyra stycken.

Drygt hälften av inläggen består av bild, en tredjedel av länk, ett inlägg av video och resten av inläggen har bara text. Många av inläggen med bild består dessutom av länk.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen står för cirka en femtedel av facebook-inläggen under 2015, totalt 46 inlägg. Även här ökar man sin genomsnittliga spridning kraftigt under året, men spridningen är betydligt lägre än de andra förvaltningarna.

Nästan 80 procent av inläggen handlar om händelser och aktiviteter. Man delar ofta evenemang som kommunens olika kultur- och fritidsverksamheter håller i. Av de 46 inläggen, är det 35 inlägg som innehåller en länk, och endast tio inlägg innehåller bild. Ett inlägg innehåller bara text.

Analys av inläggens olika ämnen

Antal inlägg fördelat utifrån ämne

Inläggen har också i denna rapport kategoriserats utifrån vad för ämne själva innehållet berör. Kategorierna är händelse/aktivitet, samhällsinformation, rekrytering, verksamhet, om Varberg, extraordinär händelse, medborgarservice, flyktingsituationen, hälsning och övrigt.

Genomsnittlig räckvidd utifrån inläggens ämnen

I diagrammet nedan visas inläggens genomsnittliga räckvidd utifrån olika ämneskategorier. Här ser man att de inlägg som får störst spridning är de som handlar om kommunens verksamhet och om flyktingsituationen. Minst spridning får de inlägg som handlar om händelser eller aktiviteter.

Om man jämför staplarna i diagrammet nedan med diagrammet ovan, vilket redovisar för hur många inlägg som publicerats i de olika ämneskategorierna, kan man se att kategorier som många inlägg berör, exempelvis händelse/aktivitet och rekrytering, får liten genomsnittlig spridning. Ämnen som få inlägg handlar om får större spridning, exempelvis verksamhet och flyktingsituationen.

Framgångsrika inlägg under året

Det finns några inlägg som under året det har gått särskilt bra för. De har fått en bred räckvidd, många visningar, gilla-markeringar, kommentarer och delningar. Dessa mätvärden går hand i hand med varandra. Om många personer gillar, kommenterar och delar ett inlägg syns det också för fler, räckvidden blir bredare och visningarna fler.

De fyra mest framgångsrika inläggen under 2015

Datum

Räckvidd

Del av gilla-markeringar som nåtts*

Visningar

Gilla (unika)

Kommentar
(unika)

Dela
(unika)

Typ

Förvaltning

2015-10-21

100 359

81%

192 893

5 169

146

573

Bild

Barn och utbildning

2015-10-21

35 158

63%

665 419

1 628

59

158

Bild

Barn och utbildning

2015-06-03

16 736

91%

38 002

514

71

80

Länk

Hamn- och gata

2015-07-24

16 526

80%

36 292

661

38

70

Länk

Kommunstyrelsen

*= hur stor del av sidans fans/följare som nåtts av inlägget

 

Fredstecken den 21 oktober 2015

Den 21 oktober publicerades de två mest framgångsrika inläggen. Inläggen handlade om elever från kommunens grundskolor som satt cirka 4 000 fredsmärken i marken och ställde sig tillsammans i form av ett fredstecken vid Varbergs fästning. Detta var en del av VARBERG CALLING for Peace, ett fredsprojekt som pågick under 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen står bakom båda inläggen och de går under kategorin ”verksamhet”.

Det ena inlägget fick en räckvidd på över 100 000 unika facebook-användare, vilket är sidans högsta uppnådda räckvidd under 2015. Inlägget visades också i användares flöde över 190 000 gånger, samt fick flest kommentarer, gilla-markeringar, delningar och fotovisningar av alla inlägg under året. Det andra inlägget (med liknande innehåll) hade något lägre siffror, men är den uppdateringen med andra störst räckvidd, antal visningar och engagemang under året.

Det är svårt att säga exakt vad som kan ha varit orsaken till inläggens framgång, men de var av positiv anda och med ett engagerande och unikt innehåll. Det finns många som kan beröras av den här typen av inlägg, alltifrån elevernas föräldrar, syskon och släktingar till lärare och övrig personal inom skolan till personer som är engagerade i VARBERG CALLING for Peace och så vidare.

Också platsen för händelsen kan ha spelat roll i inläggets genomslag. Varbergs fästning är en plats som är starkt förknippad med Varberg och som många känner igen. Om man hade valt en annan, inte lika känd plats i Varberg hade man kanske inte fått lika stort genomslag. Man hade kanske heller inte kunnat ta en bild i samma ovanifrån-perspektiv som man kan se i inlägget.

Samma dag som de här båda inläggen lades ut, den 21 oktober, valde vi också att betala för marknadsföring av facebook-sidan. Detta kan också ha bidragit till den stora spridningen, trots att det inte var själva inläggen som marknadsfördes.

Lassabackarondellen den 2 juni 2015

Lassabackarondellen i Varberg har länge varit ett stort samtalsämne, eftersom den upplevs vara svårt att köra i och har mycket trafik. Som det står i inlägget, gjordes förändringar i rondellen under hösten 2014. De här förändringarna landade inte lika väl som man hade tänkt sig, och vid tiden då inlägget publicerades börjar man göra åtgärder utifrån utvärderingarna som har gjorts.

Hamn- och gatuförvaltningen har valt att dela detta på facebook-sidan med en kort, sammanfattande text och länka till en nyhet med mer information som finns på kommunens webbplats. Inlägget har nått en räckvidd på 16 736 personer, 91 procent av de som gillar sidan har sett inlägget, och inlägget har visats över 38 000 gånger. 514 personer har gillat, 71 personer har kommenterat och 80 personer har delat inlägget. Länken som finns i inlägget har fått 1 126 klick, vilket är det högst uppmätta under året.

Genom inlägget visar kommunen att man tagit åt sig av den kritik som kommit in, och att man öppet kan prata om det och visa på förbättringar. Inlägget mottas också väl bland de som kommenterat. Av de 24 kommentarer som kommit in direkt till inlägget är majoriteten positiva. Tillrop som ”Superbra!”, ”Starkt gjort”, och ”Härligt!” syns i 16 av de 24 kommentarerna. Bara ordet ”äntligen” nämns nio gånger.

Hamn- och gatuförvaltningens inlägg får överlag bra spridning. Trafikfrågor är något som påverkar många människor i vardagslivet, vilket kan vara en anledning till att inlägg som detta får stort genomslag.

Slutsatser och generella förslag till förbättring

Varbergs kommuns facebook-sida fungerade under 2015 övergripande bra, men som med allt annat finns det möjligheter till förbättringar och utveckling.

Det skedde en regelbunden aktivitet under större delen av året, med en ökning av inlägg under årets sista kvartal. Under den senare delen av året ökade spridningen av inläggen som görs och sidan får fler gilla-markeringar.

Sätt upp syften och mål med Facebook

Att finnas och vara aktiv på Facebook bör ses som självklart, men för att utveckla kanalen och ta vara på de möjligheter som den ger, bör vi diskutera och komma fram till hur vi ska använda den.

Saker att tänka på:

 • Vilken bild av kommunen vill vi förmedla via Facebook? Är det öppenhet och transparens? En attraktiv arbetsgivare? En bred verksamhet? En härlig kommun att bo i?
 • För vem har vi facebook-sidan? Bli bättre på att skapa innehåll utifrån användarnas behov och önskemål.
 • Vad är viktigt att nå ut med?

Facebook och andra sociala medier är dialogfrämjande kommunikationsverktyg med öppenhet och transparens i fokus. Därför bör vi också sträva efter att skapa öppna dialoger med användarna. Vi bör också fortsätta diskussionen och tydligare komma fram till varför Facebook används som kommunikationskanal, det vill säga vilket syfte det faktiskt fyller och vilken det effekt har.

Arbeta medvetet

Facebook och sociala medier är lämpade för snabba och spontana uppdateringar, men det går självklart att jobba strategiskt och medvetet med kanalerna. Ett sätt är att ha vissa inlägg som är mer planerade än andra, exempelvis ett inlägg om en vanlig dag på ett äldreboende eller en fritidsgård. Vissa inlägg måste ske mer spontant, såsom plötsliga händelser.

Något man som redaktör bör fråga sig själv innan man publicerar ett inlägg är:

 • Är det här inlägget något jag skulle gilla, kommentera eller dela?
 • Är innehållet lätt att ta till sig?
 • Speglar innehållet den sida vi vill visa upp?

Utveckla det som fungerar

Utifrån analysen av de ämnen som facebook-inläggen berör, kan man se att vi uppdaterar mycket om ämnen som inte får bra spridning, och mindre om ämnen som får bra spridning. För att få mer framgång på Facebook än vi har idag, behöver vi ändra på detta, och uppdatera mer om ämnen som engagerar användarna.

Berätta mer om kommunens verksamhet

Exempelvis kan vi jobba mer med att visa upp den breda verksamhet som finns i kommunen, och som skapar engagemang. Detta gäller kanske framförallt de verksamheterna i kommunen som går under barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. Att dela med sig av det som händer i skolan eller en vanlig dag på ett äldreboende kan visa en ny sida av kommunen och verksamheten som bedrivs.

Använd bilder

En bild säger mer än tusen ord, så också på Facebook. I den informationsvärld vi lever i är det snabba och enkla budskap som lämpar sig bäst. Här blir bilder en stor tillgång. En bild blir också lättare att gilla och engagera sig i, eftersom man inte behöver läsa en text för att ta del av vad det handlar om. Från analysen kan man även se att inlägg med bild får en större spridning än inlägg utan bild.

Kvalitén på bilden spelar också stor roll och något vi bör sträva efter att kontinerligt bli bättre på.

Våga prova nya sätt

Facebook uppdateras ständigt och användarna hittar nya sätt att nå ut. På samma sätt behöver Varbergs kommun försöka nå ut på sätt vi inte provat innan, för att se vad som fungerar eller inte.

 • Marknadsför inlägg som behöver synas, till exempel vid extraordinära händelser.
 • Gör inläggen mer personliga. Exempelvis använd person- eller gruppporträtt på en potentiell kollega eller arbetslag när vi rekryterar ny personal.
 • Jobba med tidsinställda inlägg. De flesta användarna är aktiva på vardagskvällar.
 • Använd rörlig bild eller bildspel.
 • Utvärdera och analysera löpande.

Om författarna

Sofia Axelsson har under våren 2016, som en del i sin utbildning på Jönköpings universitet, praktiserat hos Varbergs kommun. En del av tiden ägnade hon åt att titta närmare på kommunens huvudkonto på Facebook under förra året. Mattias Skoog arbetar som webbstrateg och kommunikatör på kommunkansliet. Honom kan man exempelvis nå via e-post: mattias.skoog@varberg.se eller Twitter: @therealskooglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Porträttbild på Sofia Axelsson
Porträttbild på Mattias Skoog

Utvecklingsblogg för varberg.se

Här berättar vi om arbetet med Varbergs kommuns största och viktigaste kommunikationskanal - varberg.se. Men även om organisationens intranät och vår närvaro i sociala medier. Och alla är välkomna att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla de digitala kanalerna. Till utvecklingsbloggens startsida.

ikon

Senaste inläggen