Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-02-14

Nätverk för digital tillgänglighet

Föreläsningssal där åshörare lyssnar till föredragshållare

Föredrag på MITT-nätverkets träff i Post- och telestyrelsens lokaler i Stockholm

Efter besök hos nätverket Myndighetssamverkan i IT-tillgänglighet (MITT) konstaterar man glädjande att intresset för och kunskapen om tillgänglighet i våra digitala kanaler verkar växa.

Erfarenhetsutbyte och samverkan är oerhört viktigt inom webbutveckling. Det som för några år sedan sköttes av en webmaster, i bästa fall tillsammans med en skrivande informatör, har genom åren utvecklats till många fler roller som ställer allt högre krav på specialisering. Nu behöver det inte betyda, bara för den sakens skull, att alla aktörer har särskilt mycket mer resurser idag. Men i takt med att behoven och kraven ökar så blir det allt viktigare att fortbilda sig och öka sina chanser att klara av sitt uppdrag.

Digital tillgänglighet ett allt viktigare ämne - och det märks

Ett sådant viktigt område är tillgänglighet. Att de webbplatser och tjänster vi levererar är användbara och funktionella för alla individer. Att inte (omedvetet eller på grund av slarv) diskriminera vissa personer med nedsatta förmågor. Samtidigt är det ett svårt ämne. Det finns inga magiska knappar eller inställningar som gör att allt faller på plats. Det kräver ett fokuserat och kontinuerligt arbete av många.

En del av förklaringen till att MITT-nätverket på ganska kort tid gott från ett 50-tal individer till cirka 150 är säkert det EU-direktiv som innebär att lagstiftning är på gånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Men jag vill också tro att duktiga medarbetare på till exempel Post- och telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Myndighetens för delaktighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt att engagerade och kunniga personer i progressiva myndigheter, kommuner etc. satt ämnet högt på agendan. För det finns verkligen inga argument för att låta bli.

Tipsade om verktyg och förhållningssätt

Jag var inbjuden att tala om min syn och mitt förhållningssätt till webbtillgänglighet. Hur det ser ut i Varbergs kommun och framför allt de utmaningar som ligger framför oss. Absolut inget expertanförande men förhoppningsvis med några tips och idéer om hur man kan tänka och göra för att göra mer och bli bättre på området. Även SKL höll ett anförande om sitt pågående projekt deladigitalt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där offentliga verksamheter delar med sig av såväl erfarenheter som idéer och ren kod. Dessutom en "öppen mikrofon" där nätverkets deltagare gjorde korta spontana demonstrationer av verktyg och lösningar som de arbetar med på sin hemmaplan. Nyttigt och intressant!

Verktyg - en bra start

En del av mitt föredrag bestod av några kortfattade tips på verktyg som kan vara bra att testa om man fortfarande är någorlunda ovan med att jobba med webbtillgänglighet. Automatiska tester som dessa täcker däremot bara en del av alla aspekter kring tillgänglighet. En bra start men som sagt inte heltäckande. Som en nätverksdeltagare sade:

- Man måste göra tester med riktiga användare. Särskilt när det kommer till nedsatta förmågor.

Med det sagt, de tjänster jag tipsade om:

Tillägg i webbläsare

Webbtjänster

  • tota11ylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (smart bokmärke eller javascript)
  • Tenon.iolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inte gratis men har ett API och verkar värt att testa närmre)

Andra pågående projekt där jag är lite inblandad

Andra nätverk för webbutveckling

Vi som arbetar med varberg.se, kommunens intranät och sociala medier är med i olika sorters nätverk. Både formella och informella. På lokal, regional och nationell nivå. Vi har anledning att återkomma till det i utvecklingsbloggen längre fram. Givetvis med tillgänglighet som ett givet ämne bland andra.

Om författaren

Mattias Skoog arbetar som webbstrateg på kommunkansliet. Det innebär att han utvecklar och driver frågor kring kommunens publika webbplatser, intranät och närvaron i sociala medier. Du kan nå honom exempelvis via e-post: mattias.skoog@varberg.se eller Twitter: @therealskooglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsblogg för varberg.se

Här berättar vi om arbetet med Varbergs kommuns största och viktigaste kommunikationskanal - varberg.se. Men även om organisationens intranät och vår närvaro i sociala medier. Och alla är välkomna att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla de digitala kanalerna. Till utvecklingsbloggens startsida.

ikon

Senaste inläggen