Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2016-12-09

Mobilsurfarna tar över allt mer

Användandet av mobiltelefoner på webben fortsätter att öka. Det är i sig föga förvånande eller uppseendeväckande. Men inte mindre intressant för det. I denna bloggpost tittar vi på hur det ser ut för specifikt varberg.se och vad det innebär.

Vi inleder med övergripande fakta på nationell och lokal nivå och avslutar med generella reflektioner om hur detta påverkar och bör påverka vårt arbete med varberg.se framöver. I en värld som blir allt mer mobil.

För mobilen har blivit allt viktigare i människors liv de senaste åren. Tekniken i telefonerna blir allt mer avancerad, de internetbaserade tjänsterna blir fler och (ofta) bättre och bättre. Men går utvecklingen bland oss som tillhandahåller information och tjänster på webben tillräckligt snabbt? Har vi anpassat oss tillräckligt bra i förhållande till det ökande användandet av mobiltelefoner på webben?

Enligt rapporten Svenskarna och internet 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster använder 78 procent internet i mobilen. 65 procent gör det dagligen. Se diagram nedan. 

Graf som visar den ökande användningen av internet i mobiler under de senaste åren

Rapporten visar också på att det är en stor skillnad mellan åldersgruppernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hur ofta tekniken används. I åldrarna upp till 45 år är det 90% som dagligen använder internet i mobilen. Bland dem över 75 år är det endast 6% som dagligen kopplar upp sig till internet via mobilen. Även om nästan en fjärdedel av befolkningen i den åldersgruppen faktiskt har en en så kallad "smart mobil" (smartphone).

Men trenden visar ändå sitt tydliga språk. Världen blir allt mer mobil, inte bara i Sverige. De "smarta mobiltelefonerna" har tagit över internetanvändningen mer och mer över hela världen. Och för oss som arbetar som webbplatsansvariga blir det väldigt tydligt när Google säger att de börjar premiera webbplatser som fungerar bra i mobiltelefonerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Mobile first index), eftersom de flesta sökningar och besök nu sker med dessa enheter.

- Det är verkligen hög tid att anpassa sina webbplatser om man inte redan gjort det! Men vad är det man ska man anpassa sig till, mer specifikt?

Graf som visar hur användandet av mobila enheter ökat från mer eller mindre noll år 2010 till att i mitten av 2016 vissa dagar nå 80 procent.

Andelen mobila besök på varberg.se

Värt att notera är att jag nedan valt att slå ihop siffrorna för mobiltelefoner och läsplattor och rubricerat dem som mobila enheter. Mer detaljerad information finns här (exempelvis separata siffror för läsplattor och mobiltelefoner) där vi publicerar förenklad webbplatsstatistik som öppna data.

Grafen visar hur det mobila surfandet på varberg.se ökat sedan januari 2010 fram till och med juli 2016. För sex år sedan var andelen cirka en procent. Nu uppgår den vissa dagar till 80 procent. Anledningen till att grafen ritas med så hög detaljrikedom, som per dag, är för att också visa på att det är ganska stor skillnad mellan veckodagar och helgdagar.

Det mobila användandet är högre på helger och röda dagar jämfört med vardagar. En tänkbar delförklaring till det kan vara att många användare fortfarande i hög utsträckning har desktop-datorer på sin arbetsplats, som då företrädelsevis används på vardagar.

Mobila besök har dock inte ersatt användningen av desktopdatorer

I nästa tabell tittar vi på antalet sessioner (besök) under samma period fast månadsvis istället för per dag. Här noterar vi att det totala antalet sessioner ökat i samma takt som antalet sessioner med mobila enheter. Användningen av de traditionella desktop-datorerna ligger mer eller mindre på samma nivå under hela perioden. Som webbutvecklare är det värt att notera detta så att man inte felaktigt tänker sig att mobilen har ersatt desktop!

Vi behöver helt enkelt tillhandahålla en webbplats som fungerar väl för alla skärmstorlekar. Och uttrycket "Mobilen först" (engelskans Mobile first) är väldigt bra. Det vill säga att vi i första hand ska designa en webbplats utifrån ett mobilt besök, sedan anpassa den för att fungera så bra som möjligt för större skärmar. Alltför länge (och fortfarande på många håll) har det varit tvärtom. Att man i bästa fall bygger en webbplats med responsiv designlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster men att den mobila upplevelsen lite grann "blir vad det blir".

Trenden är glasklar - men har vi anpassat oss?

Det korta svaret är nej, inte tillräckligt bra. Det första trappseteget torde vara insikt. Och dit hän har vi absolut kommit. Men om nästa trappsteg efter insikt och förståelse för vad det innebär så blir det genast svårare att hävda att vi är framme på ett bredare plan. Vissa saker är vi duktiga på, andra inte alls.

Och det handlar inte bara om responsiv design. Men innan vi går vidare bör vi slå fast några enkla men viktiga exempel:

  • Mobiltelefoner används inte bara med snabba wifi-nätverk. De används ofta i miljöer där verkligheten består av en taskig 3G-täckning eller något ännu långsammare. Webbplatsens prestanda blir allt viktigare.
  • Mobiltelefoner har inte bara mycket mindre skärmytor än traditionella datorer. De används ofta utomhus i direkt solljus eller i rörelse (se upp där, både i trafiken och i kön till kaffeautomaten).
  • Mobiltelefoner används mycket "här och nu". Det är svårare att överblicka mycket information och många hänvisningar till andra sidor och webbplatser i mobilen. Man tar upp telefonen, gör en snabb sökning och förväntar sig att man hamnar rätt direkt. Hittar man inte direkt det man söker så ger man upp väldigt snabbt.

Nulägesanalys varberg.se

Varberg.se har varit en responsiv webbplats sedan 2014 och är nu (2016) inne i sin andra version. Responsiv design betyder att innehållet flödar olika beroende på hur stor skärm du använder. Ramverket är där och det har absolut förbättrats över tid. Varberg.se har till exempel maximal poäng (100/100) hos Google Pagespeedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det gäller mobil användbarhet. Dock inte snabbhet, se nedan. Men en hel del av innehållet är fortfarande långt borta från att kunna klassas som "mobilvänligt" när man tittar det med lite andra glasögon.

Här listas några områden som jag bedömmer vara särskilt viktiga för oss framöver.

Problematik kring dokument

Jag tänker tänker då i första hand på alla pdf-dokument (i skrivande stund över 3 000 st) som finns publicerade på varberg.se. Med en läsplatta kan det absolut fungera hyfsat men med en mobiltelefon är det näst intill omöjligt att tillgodose sig informationen i dessa dokument. Ännu mindre om man har något nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning. För rättvisans skull ska tilläggas att det kan skilja mycket mellan olika dokument. Vissa pdf:er är betydligt bättre tillgänglighetsanpassade än andra.

Dessutom har vi 189 stycken publicerade filer som kräver att användaren kan öppna word- eller excellfiler. Om man hårdrar det något så publicerar vi information som kräver att användaren har licensierade produkter i form av Microsoft Word, Excell och Powerpoint. Så vi har en hel del arbete för att nå upp till webbriktlinje nummer 88länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inte sällan tar det längre tid att ladda dokument jämfört med en webbsida. Dessutom ska oftast en programvara eller ett plugin i webbläsaren aktiveras för att informationen ska kunna visas. Sedan krävs det även att man bläddrar och zoomar i dokumentet för att ha en chans att hitta det man söker. Som publicist har man i dokument heller ingen möjlighet att använda exempelvis video, interaktiva diagram, e-tjänster m.m.

Dokument passar utmärkt som arbetsredskap när tar fram och bearbetar information. Inte när man publicerar dem digitalt. Att vår webbplats till största delen består av dokument visar att vi har en hel del arbete framför oss.

Webbplatsens prestanda kan bli bättre

En mobilanvändare råkar i större omfattning än datoranvändare ut för långsamma uppkopplingshastigheter. Det betyder att vi bör optimera vår webbplats så att den laddas så snabbt som möjligt utan att göra avkall på funktionalitet som behövs för att tillhandahålla en bra användarupplevelse. Vi gör det på flera sätt idag och ligger i jämförelse med många andra offentliga verksamheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ganska bra till.

Men det är ett ganska komplext område med många parametrar. Kunskapsförmedling och arbete inom organisationen pågår men det behöver troligen lyftas några nivåer. Och slås fast med uttalade och mätbara mål. Se exempel från Västra Götalandsregionen med prestandabudget och mätbar webbkvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicewebben måste hålla ihop

Det gäller användbarheten både på desktop och i mobil. Men det är i det senare fallet som att behovet blir extra tydligt. Varbergs kommuns verksamhetsidé är "Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar". En del av att förenkla invånares och företagares vardag är att använda smarta och enkla digitala tjänster. Vi tillhandahåller idag en lång rad digitala tjänster och hur de ser ut och fungerar kräver en (eller flera) egen bloggposter. Men i detta resonemang handlar det om att föra samman dagens "informationswebb" varberg.se och dagens "självservicewebb" service.varberg.se.

När användaren väl sökt sig fram till hur man ansöker om ett lånekort på biblioteket så bör hen också kunna göra det där informationen finns. Inte skickas till en annan webbplats ett eller flera onödiga klick bort. Tjänsterna bör helt enkelt integreras med övrigt innehåll på varberg.se.

Hur tycker du att det fungerar att surfa på webben med mobilen?

Tyck gärna till. Kom med idéer, synpunkter, frågor eller klagomål i kommentarsfältet nedan. Vi vill gärna veta hur du som användare upplever vår andras webbplatser genom mobilen. Vi kanske inte kan lösa allt på direkten men lovar att lyssna och ta till oss av det du säger.

Om författaren

Mattias Skoog arbetar som webbstrateg på kommunkansliet. Det innebär att han utvecklar och driver frågor kring kommunens publika webbplatser, intranät och närvaron i sociala medier. Du kan nå honom exempelvis via e-post: mattias.skoog@varberg.se eller Twitter: @therealskooglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsblogg för varberg.se

Här berättar vi om arbetet med Varbergs kommuns största och viktigaste kommunikationskanal - varberg.se. Men även om organisationens intranät och vår närvaro i sociala medier. Och alla är välkomna att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla de digitala kanalerna. Till utvecklingsbloggens startsida.

ikon

Senaste inläggen