Sök

Kontaktinformation förvaltningar

Här finns kontaktuppgifter till Varberg direkt, samtliga förvaltningar och förvaltningschefer.

Varberg direkt:  0340-880 00
Besöksadress: Norra Vallgatan 14
E-post: varbergdirekt@varberg.se

Öppettider:
måndag-onsdag 08.00 - 17.00
torsdag 08.00 - 18.00
fredag 08.00 - 16.00

Kommunens officiella e-postadress:

E-post: ks@varberg.se

OBS!
Om du behöver komma i kontakt med övrig personal, var vänlig kontakta Varberg direkt.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: Norrgatan 25
Telefon: 0340-880 00
E-post: bun@varberg.se

Förvaltningschef  för barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabeth Svennerstål-Jonsson
Telefon:  0340-882 84
E-post: elisabeth.svennerstaljonsson@varberg.se

Hamn- och gatuförvaltningen

Besöksadress: Östra Långgatan 18
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-69 70 35
E-post: hgn@varberg.se

Förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll
Telefon: 0340-881 45
E-post: henrik.petzall@varberg.se

Kommunstyrelsens förvaltning

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15
Telefon: 0340-881 04, 881 06, 881 07
Fax: 0340-67 64 52
E-post: ks@varberg.se

Kommundirektör

Carl Bartler
Telefon: 0340-881 02
E-post: carl.bartler@varberg.se

Ekonomikontor

Stefan Tengberg, ekonomidirektör
0340-883 93
E-post: stefan.tengberg@varberg.se

Kommunkansli

Henrik Lundahl, kanslichef
Telefon: 0340-881 14
E-post: henrik.lundahl@varberg.se

Marknad Varberg

(Besöksadress: Västra Vallgatan 39)
Martin Andersson, näringslivsdirektör
070-810 44 46
E-post: martin.andersson@varberg.se

Personalkontor

Christina Björned, personaldirektör
Telefon: 0340-882 13,
E-post: christina.bjorned@varberg.se

Samhällsutvecklingskontor

Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör
Telefon: 0340-881 08
E-post. jan.malmgren@varberg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Norrgatan 25
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-69 70 45
E-post: kfn@varberg.se

Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Christina Josefsson
Telefon: 0340-882 53
E-post: christina.josefsson@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 17
Telefon: 0340-882 66
Fax: 0340-69 70 55
E-post: mhn@varberg.se

T.f. Förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anders Bergh
Telefon: 0340-887 96
E-post: anders.bergh@varberg.se

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Norrgatan 25
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-69 70 46
E-post: svn@varberg.se

Förvaltningschef för serviceförvaltningen

Eva Olson
Telefon: 0340-883 39
E-post: eva.olson@varberg.se

Socialförvaltningen

Besöksadress: Norrgatan 25
Telefon: 0340-883 41
Fax: 0340-101 84
E-post: sn@varberg.se

Förvaltningschef för socialförvaltningen

Håkan Strömberg
Telefon: 0340-883 36
E-post: håkan.stromberg@varberg.se

Kundcenter socialförvaltningen

Besöksadress: Östra långgatan 24
Telefon: 0340–883 61
E-post: Kundcentersoc@varberg.se

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress: Östra Långgatan 27
Telefon: 0340-881 80
Fax: 0340-69 70 70
E-post: bn@varberg.se

T.f. Förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret

Stefan Andersson
Telefon: 0340-882 65
E-post: stefan.andersson@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Öppettider:

måndag-onsdag 08.00-17.00
torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter