varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kontaktinformation förvaltningar

Här finns kontaktuppgifter till Varberg direkt, samtliga förvaltningar och förvaltningschefer.

Varberg direkt

Tel: 0340-880 00
Besöksadress: Norra Vallgatan 14
E-post: varbergdirekt@varberg.se

Öppettider:
måndag-onsdag 08.00 - 17.00
torsdag 08.00 - 18.00
fredag 08.00 - 16.00

Varberg direkt på arabiska, tigrinja och dari

Tel: 0340-881 00
Öppettider: måndag-fredag 10.00 - 14.00

Kommunens officiella e-postadress:
E-post: ks@varberg.se

OBS!
Om du behöver komma i kontakt med övrig personal, var vänlig kontakta Varberg direkt.
Tänk på att förvaltningarna kan ha andra öppettider än Varberg direkt.

Förskole- och grundskoleförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
E-post: fgn@varberg.se

Tillförordnad förvaltningschef  för förskole- och grundskoleförvaltningen

Ing-Marie Rundwall
Telefon:  0340-699753
E-post: ing-marie.rundwall@varberg.se

Hamn- och gatuförvaltningen

Besöksadress: Östra Långgatan 18
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-69 70 35
E-post: hgn@varberg.se

Förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll
Telefon: 0340-881 45
E-post: henrik.petzall@varberg.se

Kommunstyrelsens förvaltning

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15
Telefon: 0340-881 04, 0340-881 06, 0340-881 07
E-post: ks@varberg.se

Kommundirektör

Carl Bartler
Telefon: 0340-881 02
E-post: carl.bartler@varberg.se

Ekonomikontor

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör
Telefon: 0340-885 49
E-post: jens.otterdahl.holm@varberg.se

Kommunkansli

Josefin Winnfors, kanslichef
Telefon: 0340-69 71 37
E-post: josefin.winnfors@varberg.se

Kommunikationsavdelning

Krister Svahn, kommunikationschef
Telefon: 070-829 66 35
E-post: krister.svahn@varberg.se

Näringslivs- och destinationskontor

(Besöksadress: Västra Vallgatan 39)
Martin Andersson, näringslivsdirektör
Telefon: 070-810 44 46
E-post: martin.andersson@varberg.se

Personalkontor

Kristina Taremark, personaldirektör
Telefon: 0340-882 13
E-post: kristina.taremark@varberg.se

Samhällsutvecklingskontor

Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör
Telefon: 076-899 27 23
E-post: josefin.selander@varberg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-69 70 45
E-post: kfn@varberg.se

Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Katarina Sundberg
Telefon: 076-853 98 51
E-post: katarina.sundberg@varberg.se

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 17
Telefon: 0340-882 66
Fax: 0340-69 70 55
E-post: mhn@varberg.se

Förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anders Bergh
Telefon: 0340-887 96
E-post: anders.bergh@varberg.se

Serviceförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-69 70 46
E-post: svn@varberg.se

Förvaltningschef för serviceförvaltningen

John Nilsson
Telefon: 0340-69 71 84
E-post: john.nilsson@varberg.se

Socialförvaltningen

Besöksadress: Norra Vallgatan 14 
Telefon: 0340-880 00
Fax: 0340-101 84
E-post: sn@varberg.se

Förvaltningschef för socialförvaltningen

Anna-Lena Sellergren
Telefon: 0340-883 36
E-post: anna-lena.sellergren@varberg.se

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress: Östra Långgatan 14
Telefon: 0340-880 00
E-post: bn@varberg.se

Förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret

Cecilia Strömer
Telefon: 0340-69 70 50
E-post: cecilia.stromer@varberg.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Besöksadress: Borgmästaregatan 20
Telefon: 0340-880 00
E-post: uan@varberg.se

Förvaltningschef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Gustafsson
Telefon: 070-528 84 31
E-post: maria.gustafsson1@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Öppettider:

måndag-onsdag 08.00-17.00
torsdag 08.00-18.00

fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter