Sök

Riktlinjer och övriga styrande dokument

En riktlinje ska bland annat var ett stöd för kommunens olika verksamheter. Övriga styrande dokument är dokument som antagits innan strukturen för klassificering antogs av kommunfullmäktige.

Riktlinjer kan vara detaljerade och fungera som instruktionsbok för verksamheten. De ska ange ramarna för kommunens handlingsutrymme i en viss fråga. Riktlinjer ska ses som ett stöd för verksamheterna och är inte bindande.


Attestreglemente för Varbergs kommunPDF (pdf, 418.6 kB)

Riktlinje för badplatserPDF (pdf, 15.3 MB)

Riktlinjer för beredning av motionerPDF (pdf, 112.2 kB)

Riktlinjer för bisysslaPDF (pdf, 98 kB)

Riktlinjer för donationer inom kultur- och fritidsområdetPDF (pdf, 227.9 kB)

Riktlinjer för gatubelysningPDF (pdf, 125.8 kB)

Riktlinjer - hot och våldPDF (pdf, 143.2 kB)

Riktlinjer för informationssäkerhetPDF (pdf, 1.3 MB)

Riktlinjer för inköp och upphandlingPDF (pdf, 46.1 kB)

Riktlinje för jämställdhet och mångfald i arbetslivetPDF (pdf, 140.9 kB)

Riktlinjer för konstnärlig gestaltningPDF (pdf, 285.3 kB)

Riktlinjer för lagring av digital informationPDF (pdf, 351.3 kB)

Riktlinjer för lekplatser i Varbergs kommunPDF (pdf, 10.9 MB)

Riktlinjer för POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande i Varbergs kommunPDF (pdf, 160.9 kB)

Riktlinjer för stöd till verksamhet inom lokala utvecklingsgrupper och projektmedel till utveckling av Varbergs landsbygdPDF (pdf, 211.4 kB)

Riktlinjer för tjänsteresorPDF (pdf, 95.8 kB)

Riktlinje för torghandeln i Varbergs kommunPDF (pdf, 1.3 MB)

Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i zonen utanför stadskärnan i VarbergPDF (pdf, 755.3 kB)

Riktlinjer och kriterier - Varbergs kommuns hållbarhetsprisPDF (pdf, 565.8 kB)

Riktlinjer och urvalsmodell för interna tjänsteleveranserPDF (pdf, 138.3 kB)

Riktlinjer för vägtrafikbullerPDF (pdf, 7.9 MB)

Riktlinjer för ökad tillgänglighet på allmän platsPDF (pdf, 3.5 MB) 

Riktlinje mot kränkande särbehandling och trakasserierPDF (pdf, 89.4 kB)


Övriga styrande dokument

Övriga  styrande dokument är dokument som antogs innan strukturen för klassifiering av dokument beslutades i kommunfullmäktige den 18 juni 2013. 

Allmänna bestämmelser för vatten och avloppPDF (pdf, 1.7 MB)

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, informationsskriftPDF (pdf, 2.4 MB)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Varbergs kommunPDF (pdf, 702 kB)

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019-2022PDF (pdf, 512.2 kB)

Handlingsplan för långsiktig inkludering 2017-2022PDF (pdf, 229.7 kB)

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckorPDF (pdf, 750.5 kB)

Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommunPDF (pdf, 14.2 MB)

Kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument 2016-2019PDF (pdf, 314.2 kB)

Kommunikationsplan för flyktingmottagande, integration och inkluderingPDF (pdf, 434.2 kB)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Varbergs kommunPDF (pdf, 73.2 kB)

Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljöPDF (pdf, 45.3 kB)

Lokal personalstadgaPDF (pdf, 124.3 kB)

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF (pdf, 909.9 kB)

Regler för kommunalt bidrag avseende enskild väghållningPDF (pdf, 369.2 kB)

Risk- och sårbarhetsananalys 2015PDF (pdf, 1.3 MB)

Styrmodell för Varbergs kommunPDF (pdf, 1.1 MB)


ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter