varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Reglementen

Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för varje nämnd. Reglementen är dokument som beskriver uppdraget för nämndernas verksamheter i Varbergs kommun

I reglementet beskrivs verksamhetens inriktning och omfattning, men också vad nämnden har ansvar för. Med utgångspunkt reglementet beslutar också nämnden om en delegeringsförteckning.

 

Reglementen

Attestreglemente för Varbergs kommunPDF (pdf, 418.6 kB)

Tillämpningsanvisning till attestreglemente för Varbergs kommunPDF (pdf, 420.6 kB)

Reglemente och arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 88.3 kB)

Reglemente för arkivPDF (pdf, 209.8 kB)

Reglemente för barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 33.7 kB)

Reglemente för byggnadsnämndenPDF (pdf, 104 kB)

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd Varberg och FalkenbergPDF (pdf, 95.9 kB)

Reglemente för hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 268.7 kB)

Reglemente för kommunrevisionenPDF (pdf, 85.6 kB)

Reglemente för kommunstyrelsenPDF (pdf, 142.8 kB)

Reglemente för krisledningsnämndenPDF (pdf, 73.6 kB)

Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 164.2 kB)

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF (pdf, 105.5 kB)

Reglemente för servicenämndenPDF (pdf, 62.6 kB)

Reglemente för socialnämndenPDF (pdf, 122.8 kB)

Reglemente för valnämndenPDF (pdf, 149.4 kB)

 

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter