varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Delegeringsförteckningar

För varje nämnd i Varbergs kommun finns det en delegeringsförteckning. Delegeringsförteckningen anger vem som har rätt att fatta beslut för en specifik nämnd.

Delegeringsförteckning antas av respektive nämnd och beskriver vem som har rätt att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Det betyder att nämnden överflyttar beslutanderätten. Kommunfullmäktiges och nämndernas möjligheter att delegera framgår av kommunallagen, 3 kap. 10 § respektive 6 kap. 33-38 §§.

 

Delegeringsförteckningar

Delegeringsförteckning för barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 267.3 kB)

Delegeringsförteckning för byggnadsnämndenPDF (pdf, 10.6 MB)

Delegeringsförteckning för hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 160 kB)

Delegeringsförteckning för kommunstyrelsenPDF (pdf, 128.3 kB)

Delegeringsförteckning för kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 60.8 kB)

Delegeringsförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF (pdf, 124.1 kB)

Delegeringsförteckning för servicenämndenPDF (pdf, 367.5 kB)

Delegeringsförteckning för socialnämndenPDF (pdf, 362.3 kB)

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter