Sök

Delegeringsförteckningar

För varje nämnd i Varbergs kommun finns det en delegeringsförteckning. Delegeringsförteckningen anger vem som har rätt att fatta beslut för en specifik nämnd.

Delegeringsförteckning antas av respektive nämnd och beskriver vem som har rätt att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Det betyder att nämnden överflyttar beslutanderätten. Kommunfullmäktiges och nämndernas möjligheter att delegera framgår av kommunallagen, 3 kap. 10 § respektive 6 kap. 33-38 §§.

 

Delegeringsförteckningar

Delegeringsförteckning för barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 244.3 kB)

>Delegeringsförteckning för byggnadsnämndenPDF (pdf, 10.6 MB)

Delegeringsförteckning för hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 160 kB)

Delegeringsförteckning för kommunstyrelsenPDF (pdf, 146.5 kB)

Delegeringsförteckning för kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 60.8 kB)

Delegeringsförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF (pdf, 124.1 kB)

Delegeringsförteckning för servicenämndenPDF (pdf, 92.1 kB)

Delegeringsförteckning för socialnämndenPDF (pdf, 362.3 kB)

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter