varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Planer och styrdokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det kan en kommun utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas.

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du läsa om Varbergs kommuns översiktsplaner, stadsutvecklingsprojekt och planprojekt.

Här hittar du även kommunens reglementen, delegeringsförteckningar, ägardirektiv, bolagsordningar, taxor samt policyer, strategier och riktlinjer.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter