Sök

Planer och styrdokument

Kommunallagen och förvaltningslagen är exempel på lagar som en kommun måste rätta sig efter. Förutom det kan en kommun utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska drivas.

Kommunen har många olika typer av planer och styrdokument. Här kan du läsa om Varbergs kommuns översiktsplaner, stadsutvecklingsprojekt och planprojekt.

Här hittar du även kommunens reglementen, delegeringsförteckningar, ägardirektiv, bolagsordningar, taxor samt policyer, strategier och riktlinjer.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg
0340-881 04

0340-881 06

0340-881 07

ks@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

ikon

Självservice & blanketter