varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts sammanträden.

I protokollet kan du läsa hur man beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs ut när det är justerat.

Kallelse med handlingar

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndkansli

Borgmästaregatan 20

uan@varberg.se

Självservice & blanketter