Sök

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2019 i Varbergs kommun.

Kommunfullmäktige

22 januari 

12 februari, inställt

12 mars

23 april

21 maj

18 juni

17 september

15 oktober

12 november (budget)

17 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 18 med undantag för 12 november då sammanträdet börjar klockan 09.oo.

Kommunstyrelsen

15,29 januari

26 februari

26 mars

30 april

28 maj

25 juni

27 augusti

24 september

29 oktober (budget)

26 november

17 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Byggnadsnämnden 

31 januari

28 februari

28 mars

25 april

23 maj

20 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

21 november

12 december 

Samtliga sammanträden börjar klockan 08.30.

Förskole- och grundskolenämnden

21 januari

25 februari

1 april

13 maj

24 juni

2 september

7 oktober

4 november

16 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 08.30.

Hamn- och gatunämnden

21 januari

25 februari

25 mars

23 april

20 maj

17 juni

26 augusti

23 september

21 oktober

18 november

16 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 09.00.

Kultur- och fritidsnämnden

30 januari

27 februari

27 mars

24 april

29 maj

19 juni

28 augusti

25 september

23 oktober

20 november

18 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 14.00.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

21 januari

4 februari

18 mars

29 april

10 juni

12 september

21 oktober

9 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30 med undantag för den 21 januari då sammanträdet börjar kl. 09.00.

Servicenämnden

24 januari 

25 februari

21 mars

25 april

23 maj

27 juni

22 augusti

26 september

24 oktober

5 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Socialnämnden

2, 23 januari

21 februari

21 mars

25 april

23 maj

20 juni

22 augusti

19 september

24 oktober

21 november

12 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30 med undantag för 20 juni då sammanträdet börjar kl. 08.30.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

28 januari

25 februari

27 mars

24 april

27 maj

17 juni

28 augusti

23 september

21 oktober

18 november

16 december 

Samtliga sammanträden börjar klockan 08.30.

Överförmyndarnämnden

21 januari

25 februari

18 mars

24 april

20 maj

17 juni

26 augusti

16 september

21 oktober

18 november

16 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter