varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2020 i Varbergs kommun.

Kommunfullmäktige

21 januari 

11 februari

17 mars

21 april

19 maj

16 juni

15 september

20 oktober

17 november (budget)

15 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 18 med undantag för 17 november då sammanträdet börjar klockan 9.

Kommunstyrelsen

28 januari

25 februari

31 mars

28 april

26 maj

23 juni

25 augusti

29 september

27 oktober (budget)

24 november

15 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Byggnadsnämnden 

30 januari

27 februari

26 mars

29 april

28 maj

25 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

19 november

17 december 

Samtliga sammanträden börjar klockan 8.30.

Förskole- och grundskolenämnden

20 januari

24 februari

30 mars

27 april

25 maj

22 juni

31 augusti

28 september

9 november

14 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 8.30 med undantag för 20 januari då sammanträdet börjar klockan 14.30.

Hamn- och gatunämnden

27 januari

24 februari

30 mars

27 april

25 maj

22 juni

21 september

19 oktober

16 november

14 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 9.

Kultur- och fritidsnämnden

30 januari

27 februari

26 mars

29 april ändrat mötesdatum till 5 maj

28 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

24 november

17 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 14 med undantag för 24 november då sammanträdet börjar klockan 8.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

10 februari

16 mars

11 maj

15 juni

7 september

19 oktober

7 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Servicenämnden

23 januari 

27 februari

26 mars

23 april

28 maj

25 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

3 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Socialnämnden

23 januari

20 februari

26 mars

23 april

20 maj

18 juni

27 augusti

24 september

22 oktober

19 november

17 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30 med undantag för 20 maj och 18 juni då sammanträdena börjar klockan 8.30.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

24 februari

30 mars

18 maj

22 juni

31 augusti

21 september

23 november

14 december 

Samtliga sammanträden börjar klockan 8.30.

Överförmyndarnämnden

20 januari

24 februari

16 mars

20 april

18 maj

15 juni

24 augusti

14 september

19 oktober

16 november

14 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter