varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Vissa uppgifter och bilagor kan vara sekretessbelagda varför de inte är tillgängliga nedan. Vill du få tillgång till bilagor som inte finns med nedan och som inte är sekretessbelagda kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningens nämndssekreterare. Om ingen kallelse finns tillgänglig nedan finns det inget aktuellt dokument upprättat ännu.

I protokollet kan du läsa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs till så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndsekreterare

Birgit Stalpi

0340-882 67

birgit.stalpi@varberg.se

Självservice & blanketter