varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden.

I protokollet kan du läsa hur man beslutat och vad man har föreslagit kultur- och fritidsnämnden att besluta i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs ut när det är justerat.

Kallelser och handlingar

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndsekreterare

Sebastian Larsson

0340-885 93, 070-879 85 93

sebastian.larsson1@varberg.se


Kultur- och fritidsnämnden

kfn@varberg.se

Självservice & blanketter