Sök

Byggnadsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från byggnadsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur byggnadsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat. 

Kallelse  

 

Protokollikon

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndssekreterare
Evelyn Ingvarsson
0340 - 881 48
bn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter