Sök

Byggnadsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från byggnadsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur byggnadsnämnden beslutat i de olika ärendena.

För närvarande saknas flertalet av byggnadsnämndens protokoll på denna sidan. Det pågår en översyn av vilka protokollshandlingar som är möjliga att publicera med anledning av dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. 

Kallelse  


Protokoll

 
ikon

Kontakta oss

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndssekreterare
Evelyn Ingvarsson
0340 - 881 48
bn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter