Sök

Barn- och utbildningsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse med handlingar till och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur barn- och utbildningsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat.

Kallelse med handlingar

Barn- och utbildningsnämndens kallelse 20171106PDF (pdf, 1.1 MB)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndsekreterare

Helge Scharf Wramling

0340-883 34

helge.scharf.wramling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter