varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Möten, handlingar och protokoll

Här finns sammanträdesdatum samt kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Varbergs kommun.

Vad är en kallelse?

Kallelsen är det dokument som meddelar när ett sammanträde ska vara och vad som ska behandlas under det. Kallelsen innehåller tid och plats för sammanträdet och en föredragningslista med samtliga ärenden på dagordningen.

Vad är ett protokoll?

Protokoll är namnet på det dokument som beskriver vad som hänt på ett sammanträde, det vill säga vad som beslutats och vad för information som kommit de närvarande tillhanda. Senast 14 dagar efter det att ett sammanträde ägt rum ska protokollet vara justerat och därefter anslås det på kommunens anslagstavla.

Justering av ett protokoll betyder att de beslut som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs under mötet. När protokollet är justerat blir det offentligt och publiceras på webbplatsen.

Sekretess och personuppgifter

På grund av sekretess publiceras inte vissa handlingar på webbplatsen. Vissa personuppgifter är borttagna på grund av Personuppgiftslagen (PUL).

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter