Sök

Revisionsrapporter för 2018

Här kan du ta del av revisionsrapporter för 2018.

Revisionsrapport - Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens styrning och uppföljning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynen Pdf, 124.9 kB. (Pdf, 124.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens styrning och uppföljning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynen Pdf, 27.8 kB. (Pdf, 27.8 kB)

Revisionsrapport - Grundläggande granskning nämnder och kommunstyrelse Pdf, 392.9 kB. (Pdf, 392.9 kB)

Revisionsrapport - Våld i nära relation Pdf, 11.7 MB. (Pdf, 11.7 MB)

Yttrande över revisionsrapport - Våld i nära relation Pdf, 327 kB. (Pdf, 327 kB)

Revisionsrapport - Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola Pdf, 120.2 kB. (Pdf, 120.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskola Pdf, 490.4 kB. (Pdf, 490.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning av drift och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv Pdf, 84.2 kB. (Pdf, 84.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av drift och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv Pdf, 393.1 kB. (Pdf, 393.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion Pdf, 173.4 kB. (Pdf, 173.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion Pdf, 592 kB. (Pdf, 592 kB)

Revisionsrapport - Granskning av bostadsförsörjningen Pdf, 320.4 kB. (Pdf, 320.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av bostadsförsörjningen Pdf, 495.6 kB. (Pdf, 495.6 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Pdf, 704.6 kB. (Pdf, 704.6 kB)

Yttrande öve revisionsrapport - Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Pdf, 279.7 kB. (Pdf, 279.7 kB)

Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljön i skolan Pdf, 352.1 kB. (Pdf, 352.1 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljön i skolan Pdf, 505.4 kB. (Pdf, 505.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning efter Skolinspektionens tillsyn 2017 Pdf, 391.2 kB. (Pdf, 391.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning efter Skolinspektionens tillsyn 2017 Pdf, 514.4 kB. (Pdf, 514.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens anpassning till ny lagstiftning och praxis Pdf, 252.5 kB. (Pdf, 252.5 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av socialnämndens anpassning till ny lagstiftning och praxis Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00
ks@varberg.se

Självservice & blanketter