varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Revisionsrapporter för 2017

Här kan du ta del av revisionsrapporter för 2017.

Revisionsrapport - Granskning av ärendehantering FästningsbadPDF (pdf, 294.7 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av ärendehantering FästningsbadPDF (pdf, 494.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvårdenPDF (pdf, 795.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av hemsjukvårdenPDF (pdf, 223.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av ledningsfunktion inom grundskolanPDF (pdf, 371.1 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av ledningsfunktion inom grundskolanPDF (pdf, 516.5 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontrollPDF (pdf, 234.6 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontrollPDF (pdf, 791.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representationPDF (pdf, 180 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation, kommunstyrelsenPDF (pdf, 530.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation, hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 534.6 kB)

Revisionsrapport - Uppföljning av överförmyndarnämndens verksamhetPDF (pdf, 337.8 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Uppföljning av överförmyndarnämndens verksamhetPDF (pdf, 145.7 kB)

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjerPDF (pdf, 241.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjerPDF (pdf, 696.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslutPDF (pdf, 205 kB)

Yttrande över revisionrapport - Granskning av verkställandet av fullmäktiges beslutPDF (pdf, 489.2 kB)

Revisionsrapport - Granskning av investeringsprojekt inom hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 337 kB)

Revisionsrapport - Basgranskning av kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 371.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Basgranskning av kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 322.2 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförarePDF (pdf, 376.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport -Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförarePDF (pdf, 553 kB)

 

 

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00
ks@varberg.se

Självservice & blanketter