Sök

Revisionsrapporter för 2017

Här kan du ta del av revisionsrapporter för 2017.

Revisionsrapport - Granskning av ärendehantering Fästningsbad Pdf, 294.7 kB. (Pdf, 294.7 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av ärendehantering Fästningsbad Pdf, 494.4 kB. (Pdf, 494.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvården Pdf, 795.9 kB. (Pdf, 795.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av hemsjukvården Pdf, 223.1 kB. (Pdf, 223.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av ledningsfunktion inom grundskolan Pdf, 371.1 kB. (Pdf, 371.1 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av ledningsfunktion inom grundskolan Pdf, 516.5 kB. (Pdf, 516.5 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Pdf, 234.6 kB. (Pdf, 234.6 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll Pdf, 791.1 kB. (Pdf, 791.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation Pdf, 180 kB. (Pdf, 180 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation, kommunstyrelsen Pdf, 530.9 kB. (Pdf, 530.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation, hamn- och gatunämnden Pdf, 534.6 kB. (Pdf, 534.6 kB)

Revisionsrapport - Uppföljning av överförmyndarnämndens verksamhet Pdf, 337.8 kB. (Pdf, 337.8 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Uppföljning av överförmyndarnämndens verksamhet Pdf, 145.7 kB. (Pdf, 145.7 kB)

Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot kommunens egna riktlinjer Pdf, 241.9 kB. (Pdf, 241.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av direktupphandling och följsamhet mot egna riktlinjer Pdf, 696.1 kB. (Pdf, 696.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut Pdf, 205 kB. (Pdf, 205 kB)

Yttrande över revisionrapport - Granskning av verkställandet av fullmäktiges beslut Pdf, 489.2 kB. (Pdf, 489.2 kB)

Revisionsrapport - Granskning av investeringsprojekt inom hamn- och gatunämnden Pdf, 337 kB. (Pdf, 337 kB)

Revisionsrapport - Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden Pdf, 371.9 kB. (Pdf, 371.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden Pdf, 322.2 kB. (Pdf, 322.2 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare Pdf, 376.4 kB. (Pdf, 376.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport -Granskning av kommunens uppföljning och kontroll av externa utförare Pdf, 553 kB. (Pdf, 553 kB)

 

 

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00
ks@varberg.se

Självservice & blanketter